Nadpopradzka dawność. Gwara i kultura górali z okolic Piwnicznej

Leksykon zawierający ok. 7500 haseł, ich objaśnień oraz przykładów zastosowania. Znalazły się w nim słowa nieużywane, często odgrzebywane z popiołów ludzkiego zapomnienia. Słownik zawiera także opisy obyczajowości oraz wkładkę fotograficzną ilustrująca dawność w strojach i gospodarowaniu. Na prawie 450 stronach zawarty jest kalejdoskop nadpopradzkiego świata.

Słownik Wandy Łomnickiej-Dulak wpisuje się w serię słowników dokumentujących leksykę gwar Małopolski południowej. Wśród tych słowników przeważają opracowania nieprofesjonalistów, ale za to wielkich miłośników ich małych ojczyzn. Na tym tle słownik nadpopradzki zajmuje bez wątpienia poczesne miejsce. (…)

Wartość Słownika tkwi nie tylko w warstwie poznawczej oraz w radości samego jego czytania. Bezsprzecznie Słownik cechuje się walorami stricte naukowymi. Ma to swój wyraz w samej zawartości, jak i strukturze artykułów hasłowych. Wystarczy powiedzieć, że znajduje się w nim kilkaset (!) wyrazów nieobecnych w zasobach ogólnopolskiego Słownika gwar polskich, opracowywanego w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. To dowód, że nie wolno lekceważyć regionalnych, amatorskich słowników gwarowych. (…)

Słownik Pani Wandy Łomnickiej-Dulak wyróżnia się też inną jeszcze zaletą – znakomitymi cytatami, ilustrującymi poszczególne hasła. A są to cytaty, które pokazują słowo nie tylko w kontekście językowym, tzn. jego łączliwość z innymi słowami oraz łączliwość gramatyczną, ale pokazują też słowo w kontekście kulturowym, w kontekście wierzeń, obyczajowości wiejskiej, systemu wartości, czy wreszcie w kontekście humoru. Nic zatem dziwnego, że cytaty pod niejednym hasłem są tutaj znacznie dłuższe niż w wielu innych słownikach. Dzięki temu słownik Pani Wandy Łomnickiej-Dulak jest słownikiem dynamicznym, radosnym, skrzącym się nie tylko perełkami wyrazowymi, ale też ożywiającym zanikający świat kultury górali nadpopradzkich.

Z najwyższym przekonaniem mogę stwierdzić, że Nadpopradzka dawność wyznacza standard dla regionalnych słowników amatorskich. Dzięki swoim walorom nie tylko będzie znakomicie uczył, ale też okaże się z pewnością wspaniałą pomocą dla czytelników powracających do swych korzeni kulturowych i emocjonalnych.
prof. dr hab. Józef Kąś

Publikację wydano w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich w Piwnicznej-Zdroju pod nazwą Nadpopradzka Szkoła Dawności Od przedszkola do seniora.

Wydawca: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Autor: Wanda Łomnicka-Dulak
Rok wydania: 2018
Druk: Opolgraf SA
Oprawa: twarda 
Ilość stron: 444
Format: 230x230 mm 
Nakład: 800 szt. 
ISBN: 978-83-63341-39-8

INFORMACJE O SPRZEDAŻY

Dystrybucję wydawnictwa prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju
Rynek 11, 33-350 Piwniczna-Zdrój, tel. 18 44 64 157, mgok_piwniczna@onet.pl
oraz autorka Wanda Łomnicka-Dulak, tel. 503 365 495.