Kapliczka za miedzą - folder pokonkursowy

Album prezentujący zdjęcia, które przeszły do drugiego etapu oraz zdjęcia wyróżnione i nagrodzone w konkursie fotograficznym „Kapliczka za miedzą”, zorganizowanym przez MCK SOKÓŁ w 2020 roku.

Kapliczki, figury świętych i krzyże przydrożne są stałym elementem małopolskiego krajobrazu, są niejako obowiązkową częścią małych miasteczek i wiosek. Niejednokrotnie można je spotkać przy drogach, w lasach, na polanach oraz wśród pól.

Dawniej wierzono, że posiadały one niezwykłą moc i ochraniały ludzi przed złymi siłami oraz zapewniały im pomyślność. Powstawały również w miejscach tragicznych wydarzeń i wypadków, przypominając o zmarłych mieszkańcach lokalnej społeczności.

Dziś kapliczki i krzyże są również świadectwem tego, w jaki sposób miasta zajęły obszary wiejskie przesuwając swoje granice oraz są śladem miejsc, w których niegdyś istniały zapomniane już wioski.

Jedne cechują się prostotą, a inne są wręcz misternymi dziełami sztuki pełniącymi funkcję artystyczną. W większości przypadków powstały one dzięki pracy lokalnych artystów co pozwala również na zachowanie o nich pamięci.
Wydawca: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Autor: Ewa Mrózek
Rok wydania: 2021 
Liczba stron: 110