Ewa Rosiek-Buszko DAY by DAY

Czarne tło. Na środku praca wykonana z białego, ręcznie czerpanego papieru. Papier nie jest gładki, ale z fakturą. W kilku miejscach jest poszarpany, są wykonane otwory. Praca poprzecinana jest kilkoma czarnymi i białymi liniami. Przez środek pracy przebiega czerwona, przerywana linia.

Katalog towarzyszący wystawie: Ewa Rosiek-Buszko "DAY by DAY" zorganizowanej w Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ.

Wydawca katalogu
© Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ

Druk: Drukarnia GOLDRUK, Nowy Sącz
Miejsce i rok wydania: Nowy Sącz 2021
Nakład: 300 egz.
ISBN: 978-83-66307-21-9
Oprawa: miękka
Liczba stron: 63
Format: 205x270 mm


Katalog zawiera notę biograficzną i reprodukcje prac.