25. Pastuszkowe Kolędowanie

Folder wydany z okazji jubileuszu 25-lecia Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE.

Wydawca: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
Organizatorzy Przeglądu: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu
Patronat Honorowy: Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki
Tekst: dr Bożena Lewandowska
Koordynator Przeglądu: Marta Smólczyńska
Projekt graficzny folderu, skład: Joanna Raczek-Baran
Ilustracje: Rysunki wykonane przez uczestników poprzednich edycji PASTUSZKOWEGO KOLĘDOWANIA oraz „przyjaciół” przeglądu
Druk: Drukarnia GOLDRUK, Nowy Sącz