Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

WRZĄTEK: sztuczna inteligencja

Sztuka Spotkanie / dyskusja

1 grudnia 2023, godz. 18:00

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Wstęp: wolny
Dodatkowe informacje:
I piętro Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ
1 grudnia o godzinie 18.00 odbędzie się ostatnie w tym roku spotkanie z serii WRZĄTEK - serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji, której tematem przewodnim będzie SZTUCZNA INTELIGENCJA.

Sztuczna inteligencja (AI) – czy chcemy tego, czy nie – jest już wśród nas – ludzi. Nie znaczy to jednak, że wiemy o niej wszystko. Wręcz przeciwnie – więcej jest pytań, niż odpowiedzi. Na niektóre z nich będziemy próbowali odpowiedzieć. Zastanowimy się, jakie możliwości daje AI twórcom i czym jest dzieło sztuki w wirtualnej rzeczywistości. Rozważymy, jakie mogą być społeczne i polityczne konsekwencje rozwijania nowych technologii i, czy w związku z tym, istnieją jakieś zagrożenia dla ludzkości. Podejmiemy także refleksję nad filozoficznymi zagadnieniami związanymi z AI, takimi jak tożsamość i wolna wola.
Dariusz Juruś

Oto paneliści tej edycji: 

Sidey Myoo.

Sidey Myoo jest pseudonimem naukowym, pochodzącym od imienia sieciowego, które przyjął prof. dr hab. Michał Ostrowicki w 2007 roku w wirtualnym świecie Second Life. Sidey Myoo jest filozofem, pracuje w Pracowni Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Zakładzie Teorii Sztuki Mediów Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Interesuje się estetyką, traktowaną jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym do sztuki nowych mediów. Od 2003 roku zajmuje się filozofią sieci badając takie zjawiska jak immersja, interaktywność, teleobecność, telematyczność, hybrydyzacja, tożsamość lub sztuczna inteligencja. W 2006 roku posłużył się pojęciem elektroniczne realis (później wirtualne realis), które stało się podstawą ontoelektroniki, czyli ontologii skupionej na analizie rzeczywistości wirtualnej, traktowanej jako sfera bytu. Sidey Myoo jest autorem artykułów, monografii i prac redakcyjnych z zakresu filozofii i sztuki. Brał udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach naukowych. W 2007 roku założył Academia Electronica (www.academia-electronica.net) - niezinstytucjonalizowaną część Uniwersytetu Jagiellońskiego, działającą na wzór uniwersytetu w wirtualnym świecie Second Life (od 2008), AltspaceVR (2021-22) i Spatial (od 2022), gdzie prowadzone są oficjalne, akademickie kursy i prezentacje konferencyjne.

dr Łukasz Święcicki 
Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach, politolog, filozof polityki. 
Sygnatariusz listów otwartych Center for AI Safety oraz Future of Life Institute w sprawie zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji.

dr hab. Dariusz Juruś, prof. UJ 

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (filozofia) i Politechniki Krakowskiej (architektura), stypendysta uniwersytetów w Bochum, Heidelbergu i Oxfordzie. Zajmuje się filozofią polityki, a także etyką i estetyką. Jest autorem ponad 60 publikacji, w tym monografii „W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu” oraz „Filozoficzne koncepcje własności. Od Platona do Marksa”. Pracuje w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Rady Programowej Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu.

 

Kalendarium wydarzeń

Kino Seans filmowy

Figurant

30 listopada 2023, godz. 19:00

Kino SOKÓŁ w Nowym Sączu

Średniowieczna młoda kobieta
Edukacja Teatr Warsztat

9. Teatralne Spotkania Metodyczne

2 grudnia 2023, godz. 10:00 - 13:30

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku