Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Wernisaż wystawy „Axis mundi: kapliczki i krzyże przydrożne”

Sztuka Wernisaż

14 stycznia 2022, godz. 18:00 - 20:30

Galeria Sztuki SOKÓŁ

Wstęp: wstęp bezpłatny
Dodatkowe informacje:
Uwaga!
Ilość osób niezaszczepionych na Covid-19 ograniczona. Ilość osób zaszczepionych na Covid-19 bez limitu po okazaniu unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Godziny otwarcia Galerii:
poniedziałek – niedziela 11.00 – 20.00
„Axis mundi: kapliczki i krzyże przydrożne” to wieloletni projekt dokumentalny, realizowany przez Krzysztofa Ligęzę od 2012 r.
Działania twórcze ukierunkowano w nim (w projekcie) na rejestrację aktywności lokalnych społeczności na terenie Małopolski w kontekście zanikającego zwyczaju modlitw przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych, które stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych elementów polskiego krajobrazu kulturowego [...]. Projekt nie jest katalogiem kapliczek. Istotę cyklu stanowi refleksja nad relacją: człowiek-natura-sacrum. Ważną rolę pełni w nim temat oddziaływania przestrzeni, w tym zagadnienie krajobrazu, jako czynnika kształtującego przeżycia duchowe oraz więzy wspólnotowe.

Tradycja modlitw przy obiektach tzw. małej architektury sakralnej ma swoje źródło zarówno w religii chrześcijańskiej, jak i wierzeniach przedchrześcijańskich. Z uwagi na jej proweniencję istotna jest topografia przestrzeni. Wizualnej analizie poddano usytuowanie, specyfikę obiektów, wygląd i zachowanie wiernych, a także aspekty związane z postrzeganiem i odczuwaniem czasu w jego antropologicznym wymiarze (cykliczność i linearność). Zróżnicowana topografia oraz otoczenie kapliczek i krzyży przywodzą na myśl ideę środka: osi kosmicznej – axis mundi, którą spopularyzował wybitny religioznawca, Mircea Eliade. W rozważaniach nad sakralnym wymiarem czasu i przestrzeni Eliade zwrócił uwagę na wielorakie formy przejawiania się świętości, analizując je w szerokim kontekście antropologicznym (archetypy, mity i symbole) […]. Krzysztof Ligęza

Wystawa Axis Mundi: kapliczki i krzyże przydrożne będzie prezentowana do 13 lutego 2022 roku

KRZYSZTOF LIGĘZA artysta wizualny – mieszka i pracuje w Małopolsce (Wyskitna). W swych działaniach głównie skupia się na fotografii dokumentalnej oraz autorskiej. W obszarze jego zainteresowań szczególne miejsce zajmuje relacja: człowiek-natura-sacrum, oddziaływanie przestrzeni oraz semantyczne uwarunkowania obrazu. Najczęściej fotografuje krajobraz, jako pole niezwykle otwarte (zarówno fizycznie, jak i semantycznie), ale nie stroni od innych obrazów. Ponownie odczytując słynne zdanie „Są rzeczy na niebie i na ziemi, o których nie śniło się filozofom”, cieszy się, że w XXI w. jest ich nadal mnóstwo. Autor i uczestnik wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w Polsce i za granicą (Słowacja, Wielka Brytania). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (2018).


Uwaga!
Ilość osób niezaszczepionych na Covid-19 ograniczona. Ilość osób zaszczepionych na Covid-19 bez limitu po okazaniu unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Spotkanie w reżimie sanitarnym, prosimy o potwierdzenie swego przybycia do dnia 13 stycznia 2022 roku telefonicznie 18 53 40 663, 18 53 40 679 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–16.00, e-mailem na adres: u.modliborek@mcksokol.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na bieżącej stronie.

Kalendarium wydarzeń

Kino Seans filmowy

Ferie w Kinie SOKÓŁ 2022

14 - 27 stycznia 2022

Kino SOKÓŁ

Kino Seans filmowy

Wszystko poszło dobrze

18 stycznia 2022, godz. 18:20

Kino SOKÓŁ