Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

WARSZTAT INSTRUKTORA TEATRALNEGO

Teatr Warsztat

29 października 2022, godz. 10:00 - 16:00

MCK SOKÓŁ

Wstęp: bezpłatne
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do 23 października 2022.
„Wybrane aspekty praktycznego korzystania z Podręcznika Instruktora Teatralnego” – to tytuł dwóch spotkań warsztatowych prowadzonych przez jego autora – Jacka Milczanowskiego (aktora i reżysera), które przeprowadzone zostaną w dniu 29 października 2022 roku w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, w godz. 10:00-16:00.
W latach 2020-2022 nakładem MCK SOKÓŁ ukazał się cykl wydawnictw edukacyjnych adresowanych do osób prowadzących amatorskie grupy teatralne, publikowanych w formie zeszytów zawierających zbiór przydatnych porad dla wszystkich twórców, którzy mierzą się z materią teatru poza przestrzenią profesjonalnej sceny i wciąż poszukują inspiracji do edukowania siebie i swoich podopiecznych, tak by tworzyć coraz to nowe i wyjątkowe przedstawienia.

Celem warsztatów jest objaśnienie wybranych treści i przetrenowanie ćwiczeń oraz rozgrzewek przydatnych do pracy z aktorem bez względu na jego wiek i poziom intelektualny, jak również przepracowanie zawartych w Podręczniku podpowiedzi dotyczących adaptowania utworów na scenę.

Od prowadzącego: „Materia tworzenia scenariusza to obszar tak rozległy, że siłą rzeczy należy się skupić na jej wycinku, z drugiej zaś strony dobre opanowanie nawet jednej z metod podejścia do pisania adaptacji wystarcza do tworzenia wielu ciekawych scenariuszy. Trzeba bowiem pamiętać, że w efekcie końcowym, którym jest przedstawienie, liczy się nie tyle metoda pracy, co jakość materiału literackiego i stopień jego dopasowania do potrzeb wykonawców. Każdy scenariusz będzie zatem z definicji inny, sięgający do innej materii literackiej i pisany dla innych wykonawców oraz kierowany do nowych odbiorców. Metoda tworzenia bazująca na wybranym, jednym modelu nie grozi zatem tym, że spektakle będą takie same”.

PROGRAM WARSZTATÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA

 1. Podręcznik instruktora teatralnego – wprowadzenie do idei przyświecającej jego powstaniu.
 2. Krótkie omówienie zeszytów od 1 do 5 pod względem zawartych w nich treści.
 3. Rola ćwiczeń warsztatowych w pracy z aktorem:
  • integracja, oswajanie lęku, zdejmowanie barier
  • uwalnianie wyobraźni, pobudzanie kreatywności.
 4. Praktyka a teksty z podręcznika.
 5. Ukryte pytania zawarte w ćwiczeniach, ważny klucz do poznawania ćwiczących.
 6. Tekst a jego wypowiadanie – praktyczne ćwiczenia w wydobywaniu treści.
 7. Dialog prozą, rozmowa wierszem.

CZĘŚĆ DRUGA

 1. Adaptacja, granice wolności w przetwarzaniu pierwowzoru.
 2. Kryterium celowości a swoboda poszukiwania wątków.
 3. Ile wiedzy a ile intuicji: ważenie proporcji, konsekwencje, zalety, wady.
 4. Zaślubiny z metodą pracy albo flirt z gatunkami – wybór nie powinien być radykalny.
 5. Działanie rodzi błędy, zastanawianie się bez działania – lęk, wybór należy do nas.
 6. Pasja twórcza a poszanowanie reguł, wbrew pozorom jedno drugiego nie wyklucza.
 7. Umiejętność rezygnacji z pomysłu to gwarancja omijania ślepych uliczek.
 8. Próby pisarskie w grupach.
 9. Sprawdzanie tekstu dramatycznego może się odbyć wyłącznie na scenie – do dzieła!
 10. Podpowiadanie aktorom albo sztuka inspirowania.
 11. Nakazywanie wyobrażania sobie a uruchamianie wyobraźni, diametralna różnica.
 12. Pokaz końcowy? Dlaczego nie!

Warsztaty realizowane są w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w związku z czym – udział w zajęciach jest bezpłatny.

Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia. 

ZGŁOSZENIA wyłącznie poprzez formularz online do 23 października 2022 roku.
Uwaga! Liczba uczestników zajęć jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa programu: Edukacja kulturalna
Nazwa zadania: 37. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK
Wartość dofinansowania: 54 000 zł, całkowita wartość zadania: 101 250 zł

Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK organizowany jest nieprzerwanie od 1986 roku. Celem wydarzenia jest promocja aktywności artystycznej najmłodszego pokolenia Małopolan poprzez umożliwienie prezentacji działającym w województwie zespołom oraz ich twórcze animowanie dzięki dodatkowym całorocznym działaniom animacyjno-warsztatowym.

Kalendarium wydarzeń

Teatr Spotkanie / dyskusja

IV SPOTKANIE SENTYMENTALNE RODZINY TEATRU ROBOTNICZEGO

28 października 2022, godz. 17:30

sala im. Romana Sichrawy, MCK SOKÓŁ

Kino Seans filmowy

Święto kina w Kinie SOKÓŁ

30 października 2022

Kino SOKÓŁ