Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

IV SPOTKANIE SENTYMENTALNE RODZINY TEATRU ROBOTNICZEGO

Teatr Spotkanie / dyskusja

28 października 2022, godz. 17:30

sala im. Romana Sichrawy, MCK SOKÓŁ

Wstęp: Wstęp wolny
W piątek 28 października 2022 roku o godz. 17:30 w sali im. R. Sichrawy MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu rozpocznie się IV Spotkanie Sentymentalne Rodziny Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu.
Zamyka ono cykl spotkań w gronie aktorów, reżyserów, scenografów i realizatorów, związanych z tą nowosądecką amatorską Sceną, które odbywały się w roku jubileuszu jej 100-lecia. Naszymi gośćmi byli także aktorzy zawodowi, zaczynający swoją edukację artystyczną w Teatrze Robotniczym (Katarzyna Ucherska, Karolina Gwóźdź i Przemysław Tejkowski).

Podczas czwartego spotkania - które podobnie jak trzy wcześniejsze odbywa się w ramach Sceny SOKÓŁ - wspominać będziemy aktorów i twórców tego Teatru, których już z nami nie ma, a którzy w sposób szczególny przyczynili się swoim talentem, umiejętnościami i wielką pracą do sukcesów artystycznych Teatru Robotniczego. Wspomnienia przeplatane zostaną projekcją fragmentów archiwalnych spektakli z Ich udziałem.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu.

Kalendarium wydarzeń

Sztuka Spotkanie / dyskusja

Wieczór wspomnień o Romanie Dzioboniu w pierwszą rocznicę śmierci

26 października 2022, godz. 18:00

Galeria BWA JATKI

podręcznik w kolorze niebieskim
Teatr Warsztat

WARSZTAT INSTRUKTORA TEATRALNEGO

29 października 2022, godz. 10:00 - 16:00

MCK SOKÓŁ