Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

TRADYCYJNY HAFT KRAKOWIAKÓW WSCHODNICH

Sztuka Warsztat

15 - 24 listopada 2022

Gminny Ośrodek Kultury w Lisiej Górze

Wstęp: 150 zł
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do 5 listopada 2022 roku, do godz. 15:00
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - Biuro Organizacyjne w Tarnowie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lisiej Górze serdecznie zaprasza animatorów kultury ludowej, twórców ludowych, członków kół gospodyń wiejskich zainteresowanych rękodziełem artystycznym do udziału w warsztatach pn. TRADYCYJNY HAFT KRAKOWIAKÓW WSCHODNICH.
Zajęcia warsztatowe odbędą się w dniach 15 i 17 oraz 22 i 24 listopada 2022r. od godz. 15:00 do 18:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lisiej Górze z siedzibą w Śmignie 30, które poprowadzi Daria ZABOROWSKA - instruktor rzemiosła artystycznego, twórca i właściciel Pracowni LUDOWNIA w Tarnowie.

Na zajęcia należy przynieść ze sobą: ołówek, linijkę, nożyczki do wycinania małych dziurek, naparstek, ostre igły do haftu, natomiast organizator zapewnia białe płótno, mulinę, przekłuwacz do haftu angielskiego.
Opłata akredytacyjna za cztery spotkania wynosi 150,00 zł od osoby, którą należy wpłacić w nieprzekraczającym terminie do dnia 5 listopada 2022r. wyłącznie na konto MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu – Bank PKO S.A oddział w Nowym Sączu, nr rachunku:  61 1240 4748 1111 0010 6015 1387 z dopiskiem – haft krakowiaków wschodnich.

Warunkiem udziału w warsztatach jest:
  • przesłanie pocztą mailową na adres: b.rompala@mcksokol.pl do 5 listopada 2022 roku, do godz. 15:00 skanu czytelnie i dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia lub bezpośrednie dostarczenie jej do biura koordynatora warsztatów, MCK SOKÓŁ – Biuro Organizacyjne, ul. Urszulańska 16, 33-100 Tarnów.
  • uiszczenie do 5 listopada 2022 roku opłaty akredytacyjnej w wysokości 150 zł od osoby.
W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania warsztatów.

Bliższych informacji udziela Beata ROMPAŁA -  koordynator warsztatów: tel. 18 53 40 685, e-mail: b.rompala@mcksokol.pl

Kalendarium wydarzeń

Kino Seans filmowy

BRIGITTE BARDOT CUDOWNA

15 listopada 2022, godz. 18:20

Kino SOKÓŁ

Kino Seans filmowy

LISTY DO M. 5

16 listopada 2022, godz. 14:00

Kino SOKÓŁ