Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

REAKTYWACJA TOWARZYSTWA DRAMATYCZNEGO W MCK SOKÓŁ

Teatr

16 kwietnia 2023

MCK SOKÓŁ

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi reaktywowanego Towarzystwa Dramatycznego w MCK SOKÓŁ.
Już niebawem, w styczniu 2023 r., w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu rozpocznie trzeci sezon swojej działalności Scena SOKÓŁ, która jest otwartą przestrzenią dla amatorskich zespołów teatralnych, umożliwiającą miłośnikom teatru rozwój artystyczny poprzez systematyczne zajęcia warsztatowe oraz przygotowywanie, próby i realizację spektakli. Od początku istnienia Sceny jej koordynatorom towarzyszyła chęć nawiązywania do tradycji utworzonego jeszcze w 1913 r. i na nowo zorganizowanego w 1918 r. przez Bolesława Barbackiego – Towarzystwa Dramatycznego.

Chęć która przerodziła się teraz, u progu nowego roku, w mocny impuls do wznowienia działalności – po 84 latach przerwy – tej organizacji i jej teatru, w budynku nowosądeckiego SOKOŁA, będącego pierwotną siedzibą Towarzystwa.
To niepowtarzalna okazja do odrodzenia tej amatorskiej sceny, prowadzonej przez Bolesława Barbackiego – wybitnego sądeckiego artystę malarza, działacza społecznego i patriotę, poległego tragiczną śmiercią z rąk hitlerowskich oprawców – pracującego w Towarzystwie Dramatycznym jako reżyser, aktor i scenograf. Poprzez aktywną działalność, pracę nad przygotowaniem i realizacją kolejnych nowych przedstawień, pragniemy udowodnić, że Towarzystwo Dramatyczne nie jest tylko pomnikiem pamięci minionych kilku pokoleń jego twórców i aktorów, ale może być na nowo powołaną do życia tkanką artystycznej materii, ważną kulturotwórczo dla naszej Małej Ojczyzny, regionu sądeckiego i Małopolski.

Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby podzielić się swoją aktywnością w ramach rozpoczynającego nowy, współczesny – ale z nawiązaniem do tradycji – rozdział Towarzystwa Dramatycznego.

Zapraszamy tych, którzy już połknęli bakcyla teatru i mają sceniczne doświadczenie, ale także tych, którzy czują, że nadszedł czas, aby właśnie takiego bakcyla połknąć. Z tak zwanymi „warunkami” aktorskimi, ale też tych bez „warunków”. Będziemy się tego wspólnie uczyć i doświadczać na naszej amatorskiej scenie.

Zapraszamy także tych, którzy pragną realizować niekoniecznie aktorskie marzenia, ale mogą nas wspomóc swoim talentem, umiejętnościami i pomysłami plastycznymi, czy muzycznymi; w przedstawieniu teatralnym oprawa scenograficzna i muzyczna zazwyczaj jest niebagatelnym jego dopełnieniem.

Zapraszamy ludzi młodych, nieco starszych i seniorów; nie stawiamy żadnych granic wiekowych, wszak w sztukach teatralnych są role dla wszystkich.

Zapraszamy tych, którzy kochają teatr i tych, którzy chcieliby miłość do teatru i w ogóle do sztuki – poczuć, rozwinąć, zgłębić i dopełnić.

Startujemy z zajęciami od stycznia, tak by 16 kwietnia 2023 r. czyli dokładnie w tym samym dniu (tyle że 85 lat później), w którym swoją pierwszą premierę miało Towarzystwo Dramatyczne pod wodzą Bolesława Barbackiego, uroczyście na Scenie SOKÓŁ pokazać publiczności nasze premierowe przedstawienie.

Otwieramy zatem nabór wszystkich chętnych, którzy stworzą nową historię Towarzystwa Dramatycznego, z głęboką i nieprzemijającą pamięcią o Jego Protoplastach z pierwszej połowy XX wieku.

Prosimy o bezpośredni kontakt z p. Januszem Michalikiem – w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3 (wejście od parkingu przy ul. Kościuszki), pokój 227, II p., tel. 18 448 26 35, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 lub emailem pod adresem: j.michalik@mcksokol.pl

ZAPRASZAMY!

Kalendarium wydarzeń

Sztuka Wernisaż / finisaż

chruślicka.art - wernisaż

14 kwietnia 2023, godz. 18:00

Galeria Sztuki SOKÓŁ

Teatr Spektakl / widowisko

ŻABUSIA

16 - 17 kwietnia 2023

sala im. Lipińskiego, MCK SOKÓŁ