Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

PIĘKNO MAŁOPOLSKI – SŁOWEM OPISANE | zgłoszenia

Literatura Konkurs

5 lutego - 30 kwietnia 2021

województwo małopolskie

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Literackim pn. „Piękno Małopolski – słowem opisane”.
Małopolska to jeden z najpiękniejszych i niepowtarzalnych regionów w Polsce. Przywiązanie do niej, poczucie bycia świadomym członkiem jej społeczności, tożsamości z nią, dumy z jej dziedzictwa kulturowego i tradycji, potrzeba podkreślenia źródeł własnego rodowodu - są dla nas szczególnie ważne dziś, w dobie powszechnej globalizacji.

Kultywowanie tych tradycyjnych wartości, chociażby poprzez twórczość literacką, zawsze odgrywało i do dziś odgrywa  w „naszej małej Ojczyźnie” ważną rolę. Z Małopolską związanych jest wielu znakomitych pisarzy, którzy w swoich utworach niejednokrotnie odwoływali się do tego, co rodzime. Tu tworzyli i mieszkali laureaci Literackiej Nagrody Nobla: Wisława Szymborska i Czesław Miłosz, a wcześniej z Krakowem związany był jeszcze jeden polski noblista – Władysław Stanisław Reymont.

Dlatego zapraszamy do udziału w naszym Konkursie każdego kto zechce opisać piękno Małopolski, fragmenty jej krajobrazu i architektury; piękno twórczości ludowej, rękodzieła, obrzędów i zwyczajów, legend, a może nawet smaku niepowtarzalnych, tradycyjnych małopolskich potraw.  Ale też piękno zwykłych ludzi, na co dzień zamieszkujących tę ziemię.

Zgłoszenia

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: wiersza i prozy oraz w trzech grupach wiekowych: do lat 12, od 13 do 17 lat i od lat 18.

Termin nadsyłania prac: do 30 kwietnia 2021 r.
Koncert Finałowy, połączony z ogłoszeniem wyników: 28 maja 2021 r.

Czytelnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia uczestnika (oryginał lub skan) wraz z tekstami utworów, należy przesłać:
 • pocztą tradycyjną na adres:
  Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
  ul. J. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
  (z dopiskiem na kopercie: KONKURS LITERACKI)
lub
 • pocztą elektroniczną na adres e-mailowy:
  j.michalik@mcksokol.pl
  (z dopiskiem w tytule maila: KONKURS LITERACKI)

Poniżej do pobrania formularz zgłoszenia oraz regulamin konkursu.
Patronat honorowy:
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego