Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

ONLINE - retransmisje wydarzeń teatralnych

Taniec Teatr Spektakl Widowisko

15 sierpnia 2020

sobota godz. 18:30

Bilety: Udział w retransmisji bezpłatny
Dodatkowe informacje:
Retransmisja na naszym profilu na FB: facebook.com/mcksokol oraz stronie internetowej.
Retransmisje występów teatralnych, tanecznych oraz performerskich.

Teatr / Taniec / Performance ONLINE


Nagrania widowisk dostępne są bezpłatnie na kanale YouTube MCK SOKÓŁ.
UWAGA! Spektakle dostępne do 28 sierpnia.

Playlista Karpaty OFFer 2020 – ONLINE | Teatr/Taniec/Performance >>

TEATR NA WALIZKACH

Teatr Na Walizkach powstał w 2005 roku. Założony został przez trójkę aktorów: Annę Went, Łukasza Jędrzejczaka oraz Olega Yemceva - rosyjskiego komika i mima. Na przestrzeni minionych lat teatr współpracował z wieloma aktorami z różnych części świata, czego wynikiem jest charakter dzisiejszych przedstawień. Są one bowiem rozumiane przez wszystkich niezależnie od wieku i narodowości.

Inspiracją teatru są filmy z okresu kina niemego (Charlie Chaplin, Buster Keaton), rosyjska nowoczesna clownada, teatr improwizacji, teatr lalek czy pantomima.

Twórczość Teatru Na Walizkach, to przede wszystkim komedie mieszczące się w konwencji teatru ulicznego, teatru improwizacji, visual comedy, cyrk. Nasze korzenie wywodzą się z pantomimy, ale nasze zainteresowania i inspiracje wykraczają daleko szerzej poza sztukę mimu.

Teatr występował na wielu imprezach teatralnych i na festiwalach teatrów ulicznych w Polsce oraz wielokrotnie gościł za granicą min. we Włoszech, Niemczech, Białorusi, Austrii, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainie, Tunezji i na Węgrzech, gdzie dzięki swej oryginalnej i „międzynarodowej” formie był entuzjastycznie przyjmowany. Członkowie Teatru Na Walizkach są zawodowymi aktorami.

Teatr uliczny mający żywą oryginalną fabułę oraz groteskową stylistykę.

teatr niewielki

"Podniebna misja"
czas trwania: 60 min.

Spek­takl eko­log­iczny „Pod­niebna misja” to opowieść o złej królowej Spalinie, która wszelkimi sposobami chce zatruć świat i zniszczyć środowisko nat­u­ralne, co w jej mnie­ma­niu zapewni jej władzę nad wszys­tkimi…

Pomaga jej smok - Smog, kiedyś zacny ekolog, dziś nieszczęśliwy sługa Spaliny. Smok poz­naje jed­nak dwie niezwykłe istoty: ważkę Grażynę i muchę Krysię, które odmienią serca zarówno smoka, jak i okrut­nej wład­czyni, a także uchronią ziemię przed marnym losem.

W spek­taklu poruszamy tem­aty smogu, niskiej emisji, seg­re­gacji odpadów i degradacji środowiska nat­u­ral­nego.

Nieza­przeczal­nymi atu­tami przed­staw­ienia są: pro­fesjon­alna oprawa (bogata scenografia, niezwykłe kostiumy, muzyka oraz efekty spec­jalne), wartka, pełna humoru akcja i znakomita gra aktorska.

Wid­zowie biorą czynny udział w naszym przed­staw­ie­niu, odpowiadają na przy­go­towane pyta­nia i łamigłówki, poma­ga­jąc bohaterom. Łączymy w naszej propozy­cji wspani­ałą zabawę z dużą dawką infor­ma­cji z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

ART COLOR BALLET

W 1998 roku Agnieszka Glińska, zafascynowana tańcem, muzyką i malarstwem, założyła w Krakowie zespół Art Color Ballet.

Pierwszy spektakl był formą eksperymentu performance łączącego malarstwo na ciele, żywą muzykę oraz taniec. Ogromne zainteresowanie tą nową formą sztuki doprowadziło do stworzenia pierwszego w Polsce zespołu tańca wykorzystującego w spektaklach bodypainting. Autorskie kompozycje choreografii, scenografii, muzyki oraz makijażu ciała, tworzą spektakl malarstwa ożywionego.

Zespół współtworzą profesjonalni tancerze, pasjonaci sztuki tańca i malarstwa, performerzy, akrobaci, muzycy, plastycy i charakteryzatorzy. Dzięki połączeniu tak wielu środków ekspresji artystycznej zespół wypracował nowy sposób wyrazu.

W choreografii wykorzystywane są różne style tańca: klasyczny, jazzowy, współczesny, jednak to co charakteryzuje zespół to unikatowa kombinacja, organicznych metod ekspresji tańca i malarstwa.

Współpraca z utalentowanymi malarzami i fotografami doprowadziła do stworzenia serii prac fotograficznych, które wyznaczyły nowy, charakterystyczny kierunek sztuki bodypainting oraz stanowiła szkic do powstania wielu spektakli zespołu.

Eksperymenty z wykorzystaniem światła UV, nietypowych rekwizytów scenograficznych oraz choreografii zapewniły zespołowi czterokrotne zdobycie I miejsca na World Bodypainting Festival w Austrii (2007, 2008, 2009, 2011). Od 2003r. Polskę na festiwalu wielokrotnie prezentowali: Agata Kamykowska, Anna Turzańska, Joanna Cieśla, Anna Pogodzińska, Piotr Słodkowicz i Agnieszka Glińska.

Pomysły na spektakle to autorskie projekty Agnieszki Glińskiej, która do współpracy przy spektaklach zaprasza również: plastyków/malarzy tworzących scenografie spektakli, choreografów i kompozytorów. Na doświadczenie zespołu składają się setki spektakli, etiud choreograficznych i pokazów.

„Bursztynowe drzewo”

Widowisko inspirowane jest pradziejami ludów przemierzających Europę, będących protoplastami współczesnych mieszkańców ziem polskich. Opowieść o naszym pochodzeniu, formowaniu się rodzimej społeczności pod wpływem innych kultur, kształtujących się w ten sposób wartości duchowych i materialnych.

Tak rozczytywana geneza wymaga sięgania do różnorodnych źródeł; odwołuje się do aspektów historycznych, archeologicznych i etnograficznych, jak również – do współistniejących z nimi od zawsze – mitów, baśni i legend, bez których nie istniałaby kultura i tradycja w swym obecnym kształcie.

Tu prowadzą ścieżki wydeptane przez ludy ziemi, pień jest filarem, źródła zasilają korzenie, gałęzie snują własną opowieść, każda ma swój czas i osobliwą historię. Wiatr i ptaki śpiewają melodię odległych krain; przybyły stać się opowieścią starych i nowych czasów.

W spektaklu główną rolę zagra Joanna Słowińska.

TEATR SNÓW

Teatr Snów powstał w 1986 roku i jest nazywany klasykiem polskiego teatru ulicznego.

Znany jest z niepowtarzalnej poetyckiej stylistyki. Posługuje się metaforą opowiadając proste historie wyprowadzone z codzienności. Teatr prezentował swoje przedstawienia na wielu dużych i mniejszych festiwalach w Polsce, a także na festiwalach w Archangielsku, Petersburgu, Awinionie, Brnie, Delft, Edynburgu, Gandawie, Stockton oraz w wielu innych miejscowościach w Czechach, Belgii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Włoszech, Rumunii, Mołdawii, Niemczech i na Ukrainie. Jest laureatem nagród na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych, Międzynarodowych Targach Inicjatyw Teatralnych w Pile, Zderzeniach Teatralnych w Kłodzku, otrzymał również Nagrodę Teatralną Wojewody Gdańskiego za twórczą kontynuację tradycji teatru alternatywnego na Wybrzeżu w 1994 roku.

Dyrektor artystyczny teatru Zdzisław Górski został uhonorowany nagrodą im. Jana Dormana przyznaną przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży, tytułem Instruktora Roku 1993 przyznawanym przez Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej, Nagrodą Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury za osiągnięcia w roku 1999 oraz Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2008.

„Remus”
Opowieść o samotności niepozornego, a bogatego duchem człowieka, który nie godzi się z rzeczywistością i podejmuje walkę o zmiany w najbliższym otoczeniu. Wierzy, że należy realizować ideały, walczyć w imię Dobra z silniejszymi, a czasowe niepowodzenie nie oznacza ostatecznej klęski.

Remus dowiaduje się, że jest z rodu mitycznych Stolemów, i ma do wypełnienia ważną misję. Ma wybawić zapadły zamek, czyli obudzić tożsamość kulturową Kaszubów.

Próbuje realizować ją na swoją miarę, jeżdżąc po jarmarkach i sprzedając polskie książki i drobiazgi niezbędne w domu. Jest uparty, ale nie pozbawiony ludzkich słabości. W kluczowym momencie nie wystarcza mu odwagi i wiary, by misję ostatecznie wypełnić. Choć ponosi porażkę przekazuje tę ideę następcom.

Scenariusz spektaklu powstał na motywach powieści Aleksandra Majkowskiego Życie i przygody Remusa.

„Pokój"
Samotny mieszkaniec niezwykłego pokoju, usytuowanego na pograniczu marzenia i rzeczywistości, czeka, śni, wspomina.

Jego przestrzeń przyciąga uwagę. Dla nas jest miejscem gry, zabawy .

Świat, który otacza bohatera jest karłowaty, chociaż licznie zaludniony. Nawet zazdrości czasem żyjącym tam postaciom. W normalnym pokoju nie potrafiłby jednak zamieszkać i żyć szczęśliwie.

Marząc o miłości nie dostrzega tej, która troszczy się o niego organizując jego życie. A czasem, chyba nie tylko we śnie, staje się jego partnerką. Mogłaby nią być .Gdyby ją dostrzegł.

Czy bohater ucieka od rzeczywistości, czy też na nią wpływa ?
Gdy śpi, to czy śni sen we śnie?
Czy my widzowie jesteśmy z jego snu ?
Czy będziemy gdy śnić przestanie ?
Może to on utrzymuje nas przy życiu?
Może istniejemy dzięki niemu, dzięki jego kreacji?
Dzięki jego samotnemu wysiłkowi by ciekawie śnić, by trwał teatr ?
Co będzie gdy ostatecznie opuści swój pokój?

sponsorzy

patroni medialni