Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

OD SŁOWA DO TEATRU - 14. STACJONARNE WEEKENDOWE WARSZTATY TEATRALNE

Teatr Warsztat

22 - 24 października 2021

Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

Bilety: Wstęp bezpłatny
Dodatkowe informacje:
Obecnie brak wolnych miejsc.
Warsztaty adresowane są do instruktorów teatralnych oraz osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie pracy teatralnej, a ich tematyka dotyczyć będzie metod pracy nad kreacją aktorską z uwzględnieniem elementów biomechaniki.
Warsztaty poprowadzi Jacek Milczanowski - aktor teatralny i filmowy, reżyser, juror przeglądów teatralnych, autor scenariuszy.
Warsztaty realizowane są w formule stacjonarnej obejmującej pełny pobyt wszystkich uczestników (nocleg i wyżywienie) zgodnie z załączonym programem bez możliwości udziału tylko w części praktycznej warsztatów. Pełen pobyt wszystkich uczestników jest niezbędny do realizacji założeń merytorycznych spotkania.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają zaświadczenia wydane przez Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów, jak również zmiany w programie - w szczególności w przypadku konieczności dostosowania się do aktualnej sytuacji epidemicznej i wprowadzonych odgórnych obostrzeń i zakazów.

Informujemy, że budynek Centrum Kultury Wsi Polskiej jest dostosowany architektonicznie do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa zadania: 36. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK
Wartość dofinansowania: 55 000 zł, całkowita wartość zadania: 112 450 zł

Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK organizowany jest nieprzerwanie od 1986 roku. Celem wydarzenia jest promocja aktywności artystycznej najmłodszego pokolenia Małopolan poprzez umożliwienie prezentacji działającym w województwie zespołom oraz ich twórcze animowanie dzięki dodatkowym całorocznym działaniom animacyjno-warsztatowym.

Kalendarium wydarzeń

Edukacja

Na tropie Bolesława Barbackiego - gra miejska

22 października 2021, godz. 09:00 - 15:00

Nowy Sącz

Grupa ludzi stoi na scenie
Teatr Spektakl

„Bolek i Żabusia” Teatru Robotniczego im. B. Barbackiego na Scenie SOKÓŁ

22 października 2021, godz. 17:00

MCK SOKÓŁ