Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

KONKURS NA MASKOTKĘ FESTIWALU ŚWIĘTO DZIECI GÓR

Sztuka Konkurs

28 czerwca 2021

online

Tematem Konkursu jest opracowanie koncepcji maskotki Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR. Autor najlepiej ocenionej pracy zostanie wyróżniony nagrodą pieniężną w wysokości 5000 zł.
Festiwal ŚDG jest miejscem spotkania praktykujących kulturę tradycyjną dzieci z różnych kręgów kulturowych i religijnych. Wyjątkowa formuła festiwalu polega na łączeniu zespołów polskich i zagranicznych w pary kamrackie, co służy pogłębieniu wymiany kulturowej i budowaniu osobistych relacji pomiędzy uczestnikami. Podczas wspólnej zabawy dzieci zapoznają się z bogactwem i różnorodnością tradycji krajów i regionów, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do wiary, kultury, obyczajów i zachowań swoich rówieśników.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Projekt zgłoszony do Konkursu, powinien być autorską pracą własną, samodzielną, która nigdy wcześniej nie była upubliczniana, ani udostępniana, zwłaszcza podczas innych konkursów.

2. Praca konkursowa powinna składać się z trzech elementów:
  • uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy – plik zapisany w formacie tekstowym doc lub pdf (załącznik nr 1),
  • projekt maskotki ŚDG stworzony w dowolnym programie graficznym – plik zapisany w formacie pdf, jpg, jpeg lub png, minimalne wymiary projektu: 300 dpi, 4961x3508 pikseli,
  • karta specyfikacji technicznej zawierająca informacje o m.in. wymiarach, proponowanej technologii wykonania, kolorystyce (CMYK, RGB, PANTONE), wypełnieniu – plik zapisany w formacie tekstowym doc lub pdf (załącznik nr 2).
3. Projekt musi uwzględniać:
  • oznakowanie firmowe identyfikujące Festiwal (logo i adres www) w postaci haftu, wszywanej metki lub nadruku (załącznik nr 3),
  • możliwość realizacji w różnych formach poza podstawową maskotką – gadżetem, m.in. jako: „mobilną maskotkę” – przebranie (strój), grafikę, animację komputerową.
4. Każdy uczestnik Konkursu może przedstawić jedną pracę.

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

6. Pliki (skan uzupełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, projekt maskotki, wypełniona karta specyfikacji technicznej) należy przesłać do dnia 28 czerwca 2021 r. na adres: marketing@mcksokol.pl o temacie „Maskotka ŚDG”.

7. Zgłoszenia niekompletne, niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania poniżej. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem Konkursu.

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 18 lipca 2021 roku na stronie internetowej Festiwalu, stronie organizatora, a także na naszych profilach w mediach społecznościowych.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

PATRONAT HONOROWY

prof. dr hab. Piotr Gliński - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
Ludomir Handzel - Prezydent Miasta Nowego Sącza

ORGANIZATORZY

WSPÓŁORGANIZATORZY

SPONSOR GŁÓWNY

PATRONI MEDIALNI

DOFINANSOWANIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Kalendarium wydarzeń

dziewczynka i kobieta okrywają się niebieską tkaniną
Muzyka Koncert

Dziewczyny ze wsi Warszawa na mazowieckim szlaku - muzyka ludowa

27 czerwca - 2 lipca 2021

online

Mały chłopiec w ciemnym pomieszczeniu trzymający zapaloną świeczkę
Kino Seans filmowy

Spacer z Aniołami

29 czerwca 2021, godz. 19:00

Kino SOKÓŁ