Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

KOLĘDA Z RODZINĄ - KONKURS PASTORAŁEK I KOLĘD BOŻONARODZENIOWYCH

Folklor Muzyka Konkurs

3 listopada - 2 grudnia 2020

online

Do udziału w konkursie zapraszamy śpiewające rodziny zamieszkujące obszar województwa małopolskiego. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pozostające w bliskim pokrewieństwie (np. babcia, dziadek, mama, tata, ciocia, wujek, dzieci), bez ograniczeń wiekowych.
Rodzina zgłaszająca się na konkurs winna być zróżnicowana pod względem wieku i stopnia pokrewieństwa. Liczba osób w rodzinie zgłoszonej do konkursu: minimum 3, maximum 8. W konkursie nie przewiduje się kategorii solistów oraz duetów.

Konkurs będzie się odbywał wyłącznie w formule on-line.

Zgłoszenia

Każda rodzina powinna przygotować do konkursu 1 pastorałkę oraz 1 tradycyjną kolędę bożonarodzeniową. Wybrany repertuar powinien sięgać do dawnych źródeł (kantyczek, śpiewników klasztornych, anonimowych zapisów, rodzinnych przekazów). Prezentacje współczesnych piosenek traktujących o świętach Bożego Narodzenia nie będą poddawane ocenie.

Czas prezentacji do 7 minut.

Zgłoszenia do 2 grudnia br.

Nagrody

Spośród uczestników Komisja oceniająca wyłoni laureatów 1-, 2- i 3-cich miejsc oraz wyróżnień, dla których przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne.