Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

2. CIOTCYNE ŚPIYWONIE

Folklor Muzyka Konkurs

18 lutego 2023, godz. 09:30

Dom Ludowy w Mystkowie

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do 14 lutego 2023.
Wspólnie z Zespołem Regionalnym MYSTKOWIANIE z Mystkowa, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kamionce Wielkiej oraz Pracownią Stroju Ludowego szafaEtnografa zapraszamy do udziału w II Przeglądzie Tradycyjnego Śpiewu Lachów Sądeckich „Ciotcyne Śpiywonie” im. Władysławy Janus , który odbędzie się 18 lutego 2023 r. w Wiejskim Domu Ludowym w Mystkowie.
Warunkiem uczestnictwa jest zamieszkanie lub miejsce urodzenia artysty w miejscowości uznanej za należącą do kultury Lachów Sądeckich.

Uczestnicy konkursu oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:
  • dziecięcej – od 7 do 13 lat
  • młodzieżowej – od 14 do 17 lat
  • dorosłych – 18 lat i więcej

Uczestnicy konkursu powinni wystąpić w strojach własnego regionu. 
O warunku uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na liczbę uczestników, organizator ma prawo, w dowolnym momencie zakończyć przyjmowanie zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA

Aby wziąć udział w przeglądzie należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2023 r. do godziny 17:00 wyłącznie drogą mailową na adres: ciotcynespiywonie@gmail.com

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy wydarzenia:
  • Magdalena Dąbrowska, tel. 606 975 247,
  • Kamil Wiatr, tel. 692 015 332.

Karta zgłoszeń oraz regulamin do pobrania poniżej.

ORGANIZATORZY

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej
Pracownia Stroju Ludowego SzafaETNOgrafa
Zespół Regionalny Mystkowianie

PATRONAT HONOROWY

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Marta Mordarska – Radna Województwa Małopolskiego
Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki
Andrzej Stanek – Wójt Gminy Kamionka Wielka
Benedykt Poręba – Kierownik Zespołu Regionalnego Mystkowianie
Honorowy Patronat Polskiej Sekcji CIOFF®

PRZEGLĄD WSPIERAJĄ

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej
LGD Korona Sądecka

PATRONAT MEDIALNY

Okiem Fotoreportera
RDN Nowy Sącz

Kalendarium wydarzeń

Muzyka Koncert

Fun and Classic 2023: Waldemar Malicki i Śląska Orkiestra Kameralna

16 lutego 2023, godz. 19:00

sala im. Lucjana Lipińskiego, MCK SOKÓŁ

Kino Seans filmowy

ZEF W DRODZE. Młody Festiwal Filmowy

20 - 21 lutego 2023

Kino SOKÓŁ