Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Druga strona Luster - warsztaty teatralne

Teatr Warsztat

4 listopada 2021, godz. 15:30 - 18:30

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do 25 października br.
Zapraszamy instruktorów, nauczycieli oraz opiekunów artystycznych zespołów teatralnych do udziału w warsztatach „Druga strona Luster”.
„Każda rola jest ciekawa…Konstruowanie roli za pomocą aktorskich środków wyrazu” to tematyka kreatywnych warsztatów teatralnych, podczas których zmierzymy z następującymi zagadnieniami:

  1. Zadania i cele danej roli w przedstawianiu.
  2. Świadoma i logiczna kompozycja elementów sekwencji roli: gest, ekspresja ciała, głos, emocja.
  3. Umiejętność współpracy z partnerami scenicznymi.
Zajęcia poprowadzi Matylda Baczyńska – aktorka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, dyrektorka artystyczna Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w związku z czym – udział w zajęciach jest bezpłatny.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów, jak również zmiany w programie – w szczególności w przypadku konieczności dostosowania się do aktualnej sytuacji epidemicznej i wprowadzonych odgórnych obostrzeń i zakazów.

Budynek, w którym mieści się MOK w Brzesku jest dostosowany architektonicznie do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie na adres mailowy: i.stanaszek@mcksokol.pl skanu wypełnionej i odręcznie podpisanej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 25 października  br.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udziela Ilona Stanaszek – koordynator warsztatów.

DOFINANSOWANIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa zadania: 36. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK
Wartość dofinansowania: 55 000 zł, całkowita wartość zadania: 112 450 zł

Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK organizowany jest nieprzerwanie od 1986 roku. Celem wydarzenia jest promocja aktywności artystycznej najmłodszego pokolenia Małopolan poprzez umożliwienie prezentacji działającym w województwie zespołom oraz ich twórcze animowanie dzięki dodatkowym całorocznym działaniom animacyjno-warsztatowym.

Kalendarium wydarzeń

Mężczyzna trzymający w ręku megafon
Kino Seans filmowy

LUX ÆTERNA

2 listopada 2021, godz. 19:00

Kino SOKÓŁ

Dwóch mężczyzn siedzących na sali sądowej
Kino Seans filmowy

Tylko sprawiedliwość

4 listopada 2021, godz. 18:00

Kino SOKÓŁ