Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Druga strona Luster - warsztaty teatralne

Teatr Warsztat

4 listopada 2021, godz. 15:30 - 18:30

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do 25 października br.
Zapraszamy instruktorów, nauczycieli oraz opiekunów artystycznych zespołów teatralnych do udziału w warsztatach „Druga strona Luster”.
„Każda rola jest ciekawa…Konstruowanie roli za pomocą aktorskich środków wyrazu” to tematyka kreatywnych warsztatów teatralnych, podczas których zmierzymy z następującymi zagadnieniami:

  1. Zadania i cele danej roli w przedstawianiu.
  2. Świadoma i logiczna kompozycja elementów sekwencji roli: gest, ekspresja ciała, głos, emocja.
  3. Umiejętność współpracy z partnerami scenicznymi.
Zajęcia poprowadzi Matylda Baczyńska – aktorka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, dyrektorka artystyczna Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w związku z czym – udział w zajęciach jest bezpłatny.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów, jak również zmiany w programie – w szczególności w przypadku konieczności dostosowania się do aktualnej sytuacji epidemicznej i wprowadzonych odgórnych obostrzeń i zakazów.

Budynek, w którym mieści się MOK w Brzesku jest dostosowany architektonicznie do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie na adres mailowy: i.stanaszek@mcksokol.pl skanu wypełnionej i odręcznie podpisanej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 25 października  br.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udziela Ilona Stanaszek – koordynator warsztatów.

DOFINANSOWANIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa zadania: 36. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK
Wartość dofinansowania: 55 000 zł, całkowita wartość zadania: 112 450 zł

Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK organizowany jest nieprzerwanie od 1986 roku. Celem wydarzenia jest promocja aktywności artystycznej najmłodszego pokolenia Małopolan poprzez umożliwienie prezentacji działającym w województwie zespołom oraz ich twórcze animowanie dzięki dodatkowym całorocznym działaniom animacyjno-warsztatowym.

Kalendarium wydarzeń

Grafika promująca konkurs na projekt plakatu. Czarne tło. Na środku tła umieszczono zdjęcie żarówki. Żarówka żarzy się czerwonym światłem. Światło jest na tyle słabe, aby nie razić w oczy, ale na tyle mocne, aby kontury żarówki były wyraźnie.
Edukacja Sztuka Konkurs

Konkurs na projekt plakatu

31 października 2021

Galeria BWA SOKÓŁ

Dwóch mężczyzn siedzących na sali sądowej
Kino Seans filmowy

Tylko sprawiedliwość

4 listopada 2021, godz. 18:00

Kino SOKÓŁ