Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

„ARCADIA” Teatru KTO z Krakowa

Teatr Spektakl / widowisko

24 listopada 2023, godz. 19:00

sala im. Lipińskiego, MCK SOKÓŁ

Wstęp: 20, 25 zł
W piątek, 24 listopada o godzinie 19:00, zapraszamy do Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ na pokaz spektaklu ARCADIA w wykonaniu Teatru KTO z Krakowa. Wydarzenie odbędzie się w ramach 15. edycji programu TEATR POLSKA.
OPIS SPEKTAKLU

„Arcadia” to najnowszy spektakl Jerzego Zonia, jednego z czołowych twórców polskiego teatru alternatywnego, mającego swoje początki w latach 70. Przedstawienie odwołuje się do tradycji literackiej i historii polskiego teatru odpowiadając jednocześnie na ważne z perspektywy dzisiejszego odbiorcy pytania o sens ludzkiej kruchej egzystencji.

Przedstawienie inspirowane jest twórczością Tadeusza Różewicza, w szczególności jego poematem „Et in Arcadia Ego”, przywołującym charakterystyczny dla sztuki klasycznej topos Arkadii, krainy wiecznej szczęśliwości. Ten wieloznaczny tytuł (zaczerpnięty z obrazów Nicolasa Poussina, będący przez lata przedmiotem dyskusji wielu badaczy) uświadamia, że immanentną częścią ludzkiej egzystencji, nawet w wyobrażonej, idyllicznej rzeczywistości, jest śmierć. Jest ona końcem i jednocześnie początkiem. Ten odwiecznie toczący się krąg życia i śmierci stanowi oś napędzającą dramaturgię spektaklu Zonia. Temat odchodzenia, szczególnie w kontekście bieżących wydarzeń, wojny za naszą granicą, jest szczególnie dotykający i poruszający. Spektakl obnaża ukrywające się wciąż podskórne lęki po hekatombie II wojny światowej. Te przekazywane z pokolenia na pokolenie traumatyczne doświadczenia miały i nadal mają wpływ na kształt polskiego teatru (Szajna, Kantor i współcześni twórcy, nawet ci z najmłodszego pokolenia) i literatury (tu znów przywołać można twórczość „ocalonego” Różewicza). To spektakl z pogranicza teatru ruchu i tańca, gdzie głównym nośnikiem znaczeń jest ciało aktora i muzyka.

Spektakl zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych. Wzbogacony zostanie o spotkanie w formie otwartej rozmowy z prof. Bronisławem Majem, który poruszy i przybliży kwestie problemów interpretacji spektakli ruchowych, odwołań do sztuki klasycznej oraz scenicznych realizacji twórczości Tadeusza Różewicza, teatru śmierci i Tadeusza Kantora.

OBSADA

Magdalena Dymsza / Karolina Daniec-Franczyk, Paulina Lasyk, Grażyna Srebrny-Rosa, Marta Zoń, Sławomir Bendykowski, Bartek Cieniawa, Krzysztof Cybulski, Tomasz Łukawski, Franciszek Muła, Mieszko Syc

INNI REALIZATORZY

Scenariusz, reżyseria, opracowanie muzyczne - Jerzy Zoń
Ruch sceniczny, choreografia - Eryk Makohon
Scenografia - Marek Braun, Jerzy Zoń
Kostiumy - Jolanta Łagowska-Braun, Elżbieta Kwasek
Kompozycja utworu „Viva la arcadia” - Michał Warmusz
Aranżacja utworu „Rezerwa” - Janusz Grzywacz

Czas trwania: 60 minut

TRAILER

DOFINANSOWANIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarium wydarzeń

Folklor Spotkanie / dyskusja

Lachoskie Zaduski

24 listopada 2023, godz. 17:00

sala im. Romana Sichrawy, MCK SOKÓŁ

Kino Seans filmowy

Życzenie

25 listopada 2023, godz. 09:20

Kino SOKÓŁ w Nowym Sączu