Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

ANTROPOLOGIA SENSORYCZNA. ZMYSŁY JAKO PRZEDMIOT BADAŃ I NARZĘDZIE BADAWCZE

Konferencja

21 - 24 września 2023

Nowy Sącz

Dodatkowe informacje:
Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 30 kwietnia 2023 roku.
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Antropologia sensoryczna. Zmysły jako przedmiot badań i narzędzie badawcze”, która odbędzie się w dniach 21-24 września 2023 roku w ramach XCVIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Nowym Sączu.
Konferencję organizują Polskie Towarzystwo Ludoznawcze - Zarząd Główny oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Krakowie we współpracy z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ i Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. 

Konferencja towarzyszy 125. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Krakowie oraz 30. rocznicy powstania Stowarzyszenia Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego LUD-Art przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Transmisja na żywo z obrad

Jako próbę dookreślenia tematyki konferencji i możliwych obszarów refleksji zaproponowano kilka wiodących zagadnień podejmowanych w ramach antropologii sensorycznej.

Antropologia zmysłów i wielozmysłowości antropologia
 • dźwięków/słuchania/słyszenia/audialna itp.
 • antropologia wizualna/wizualności
 • antropologia smaku antropologia dotyku/taktylna/cielesna/ciała itp.
 • antropologia węchu/powonienia/zapachów itp.
 • „szósty zmysł” antropologia zmysłów poza zmysłami

Uzmysłowiona antropologia, czyli sensoryczne sposoby analizowania i przedstawiania badań
 • nie-reprezentacyjne teorie przedstawiania
 • krytyka tekstocentryczności i logocentryczności w antropologii
 • zmysłowa etnografia
 • antropologia multimedialna
 • film etnograficzny
 • antropologia zmysłów — między sztuką a nauką sensoryczne eksperymenty
 • badanie zmysłów a cyfrowe narzędzia badawcze i nowe media

Zmysły w muzeum — zmysłowe muzealnictwo
 • polityka kolekcjonowania dokumentów sensorycznych
 • reprezentacja zmysłów i zmysłowości
 • rola zmysłów w tworzeniu narracji muzealnych
 • zmysłowość muzeum i obiektu muzealnego

Badanie zmysłów i zmysłowości, czyli uzmysłowione metody badań etnograficznych
 • spacery sensoryczne
 • field recording
 • mapowanie
 • metody kolekcjonowania i archiwizowania dokumentów sensorycznych
Więcej informacji na stronie: https://ptl.info.pl/

Kalendarium wydarzeń

Kino Spotkanie / dyskusja

Spotkanie dla nauczycieli | kinowa oferta edukacyjna

21 września 2023, godz. 14:00 - 16:30

Kino SOKÓŁ w Nowym Sączu

Kino Seans filmowy

Strzępy

22 września 2023, godz. 17:30

Kino SOKÓŁ w Nowym Sączu