Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

9. Konfrontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA

Teatr Spektakl

11 czerwca 2021

online

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - Biuro Organizacyjne w Tarnowie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Brzesku zapraszają dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne do udziału w 9. Konfrontacjach Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA – teatr w zapisie światłoczułym.

Tegoroczne TEATRALNE LUSTRA odbędą się w formie zdalnej i przebiegać będą w następujących etapach:
I . do 28 maja br. przesyłanie na nośniku trwałym zarejestrowanych spektakli
II. 10 czerwca br. ocena spektakli przez Zespołu Konsultantów
III. 11 czerwca br. ogłoszenie werdyktu (o jego formule zespoły teatralne zostaną powiadomione
przez Organizatora pocztą elektroniczną).

TEATRALNE LUSTRA to projekt teatralno-edukacyjny, którego celem jest promocja i wspieranie amatorskiej twórczości teatralnej poprzez prezentację dokonań artystycznych teatrów dziecięcych i młodzieżowych z powiatów; bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego oraz doskonalenie warsztatu instruktora teatralnego.

ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie nagrania spektaklu łącznie z czytelnie wypełnioną i podpisaną przez osobę upoważnioną Kartą Zgłoszenia na adres:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Biuro Organizacyjne,33-100 Tarnów, Rynek 16 w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja br.


• Spektakl należy zarejestrować w formacie MP4 jako zapis audiowizualny ciągły, na nośniku DVD lub pendrive z zachowaniem jakości video i audio (jakość nagrania nie wpływa na ocenę spektaklu, niemniej musi być ono pozbawione zakłóceń w odbiorze).
• Organizator nie zwraca nadesłanych nośników.
• Organizator potwierdzi korespondencją elektroniczną (na adres e-mail podany w Karcie Zgłoszenia) otrzymanie nagrania i jego odtworzenie.

Wszystkie przedstawienia teatralne oceniać będzie Zespół Konsultantów, który przyzna nagrody i wyróżnienia – Nagrodę Główną DIAMENTOWE LUSTRO oraz nagrody dodatkowe LUSTRZANE ODBICIA.

Przebieg tegorocznej edycji Konfrontacji odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.