9. Konfrontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA

Teatr Spektakl

9 marca - 28 maja 2021

online

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - Biuro Organizacyjne w Tarnowie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Brzesku zapraszają dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne do udziału w 9. Konfrontacjach Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA – teatr w zapisie światłoczułym.

Tegoroczne TEATRALNE LUSTRA odbędą się w formie zdalnej i przebiegać będą w następujących etapach:
I . do 28 maja br. przesyłanie na nośniku trwałym zarejestrowanych spektakli
II. 7 czerwca br. ocena spektakli przez Zespołu Konsultantów
III. 11 czerwca br. ogłoszenie werdyktu (o jego formule zespoły teatralne zostaną powiadomione
przez Organizatora pocztą elektroniczną).

TEATRALNE LUSTRA to projekt teatralno-edukacyjny, którego celem jest promocja i wspieranie amatorskiej twórczości teatralnej poprzez prezentację dokonań artystycznych teatrów dziecięcych i młodzieżowych z powiatów; bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego oraz doskonalenie warsztatu instruktora teatralnego.

ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie nagrania spektaklu łącznie z czytelnie wypełnioną i podpisaną przez osobę upoważnioną Kartą Zgłoszenia na adres:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Biuro Organizacyjne,33-100 Tarnów, Rynek 16 w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja br.


• Spektakl należy zarejestrować w formacie MP4 jako zapis audiowizualny ciągły, na nośniku DVD lub pendrive z zachowaniem jakości video i audio (jakość nagrania nie wpływa na ocenę spektaklu, niemniej musi być ono pozbawione zakłóceń w odbiorze).
• Organizator nie zwraca nadesłanych nośników.
• Organizator potwierdzi korespondencją elektroniczną (na adres e-mail podany w Karcie Zgłoszenia) otrzymanie nagrania i jego odtworzenie.

Wszystkie przedstawienia teatralne oceniać będzie Zespół Konsultantów, który przyzna nagrody i wyróżnienia – Nagrodę Główną DIAMENTOWE LUSTRO oraz nagrody dodatkowe LUSTRZANE ODBICIA.

Przebieg tegorocznej edycji Konfrontacji odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Kalendarium wydarzeń