Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe

Konkurs

9 - 18 marca 2022

Małopolska

Dodatkowe informacje:
Eliminacje powiatowe:
- rejon sądecki: od 9 marca
- rejon tarnowski: od 14 marca
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu informuje, że przystąpiło do organizacji 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i przyjęło na siebie rolę gospodarza eliminacji rejonowych – dla rejonu tarnowskiego (obejmującego powiaty: brzeski, bocheński, dąbrowski, tarnowski) oraz rejonu sądeckiego (obejmującego powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski i tatrzański).
Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Kultury Teatralnej z siedzibą w Warszawie – we współpracy z wyznaczonymi instytucjami artystycznymi oraz ośrodkami kultury.

Konkurs odbywa się w 2 kategoriach:
 • młodzieży szkół ponadpodstawowych,
 • dorosłych.

Konkurs przeprowadzony będzie w formie 4 turniejów:

TURNIEJ RECYTATORSKI:
 • repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę, uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki, łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ:
 • repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany, uczestnik wykonuje: 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany, łączny czas występu nie może przekroczyć 12 minut, przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę, do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA:
 • obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 minut).

TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”:
 • repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów), dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem), czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

ELIMINACJE

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami Konkurs realizowany będzie w drodze 4-stopniowych eliminacji:

1. ŚRODOWISKOWO-MIEJSKICH:

 • zgłoszenia na kartach uczestnika wraz z kopią protokołu eliminacji szkolnych należy przesłać na adres Organizatora danego etapu powiatowego w terminie wyznaczonym przez Organizatora eliminacji powiatowych,
 • w eliminacjach powiatowych, w turnieju recytatorskim zakwalifikowanych zostać może do 5 reprezentantów, natomiast we wszystkich turniejach łącznie – nie więcej niż 10 reprezentantów z jednej szkoły (obowiązuje dołączenie protokołu eliminacji szkolnych).

2. POWIATOWYCH:
ORGANIZATORZY eliminacji – rejon tarnowski >>
ORGANIZATORZY eliminacji – rejon sądecki >>

3. REJONOWYCH:
 • dla rejonu tarnowskiego: 4 kwietnia br. w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie – koordynator: Ilona Stanaszek, tel. 14 626 07 61, i.stanaszek@mcksokol.pl,
 • dla rejonu sądeckiego: 5 kwietnia br. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – koordynator: Edyta Giza, tel. 18 448 26 41, e.giza@mcksokol.pl.

4. WOJEWÓDZKICH:
 • termin: 16-17 maja 2022 r.
 • miejsce: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
 • w eliminacjach wojewódzkich uczestniczyć będą laureaci wytypowani przez jury eliminacji rejonowych.

MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu zastrzega sobie prawo korekty terminu lub odwołania konkursu w przypadku istotnych zmian sytuacji epidemicznej w Nowym Sączu lub w Tarnowie.

Kalendarium wydarzeń

Kino Seans filmowy

DZIEŃ KOBIET W KINIE SOKÓŁ

8 marca 2022, godz. 19:00

Kino SOKÓŁ

Kino Seans filmowy

Poufne lekcje perskiego

10 marca 2022, godz. 17:40

Kino SOKÓŁ