Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

36. Festiwal BAJDUREK | kwalifikacje

Teatr Przegląd Spektakl / widowisko

9 marca - 18 maja 2021

MCK SOKÓŁ

Serdecznie zapraszamy do udziału w 36. edycji Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK i tym samym do podtrzymania teatralnej tradycji najmłodszego pokolenia Małopolan, która od 1986 roku na stałe wpisała się w kulturalny kalendarz województwa, tworząc doroczny przegląd dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych do lat 16, pracujących w placówkach oświatowych i ośrodkach kultury.
Tegoroczna edycja realizowana jest w formule konkursu oraz przeglądu i obejmuje kwalifikacje do udziału na podstawie nagrań audiowizualnych, finałowe prezentacje spektakli na scenie widowiskowej sali im. L. Lipińskiego MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, ocenę Komisji Artystycznej.

Warunkiem udziału w Festiwalu jest dostarczenie do MCK SOKÓŁ do dnia 18 maja 2021 r.:
  • nagrania spektaklu
  • do 3 zdjęć ze spektaklu
  • wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia.
Zgłoszone do udziału w Festiwalu spektakle zostaną ocenione przez JURY - powołane przez organizatora, które zakwalifikuje najciekawsze realizacje teatralne do udziału w spotkaniu finałowym 36. BAJDURKA 2021 w Nowym Sączu, które odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2021 r.

O zakwalifikowaniu do spotkania finałowego zespoły zostaną poinformowane najpóźniej do dnia 31 maja 2021 r.

Każdy prezentujący się na spotkaniu finałowym spektakl będzie oceniany przez Komisję Artystyczną, która przyzna nagrody: Grand Prix 36. BAJDURKA 2021 oraz nagrody specjalne - gratyfikowane dyplomami i nagrodami finansowymi. Ponadto każdy zakwalifikowany do spotkania finałowego zespół, który zaprezentuje się w Nowym Sączu - otrzyma nagrody gwarantowane: dyplom, statuetkę, nagrodę finansową oraz upominki rzeczowe.
 
Przebieg tegorocznej edycji Festiwalu BAJDUREK odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii koronawirusa SARS CoV-2. W związku z tym zastrzegamy prawo modyfikacji założeń regulaminowych i warunków realizacji Festiwalu - zwłaszcza w przypadku konieczności dostosowania się do aktualnej sytuacji epidemicznej i wprowadzonych odgórnych obostrzeń i zakazów. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wydarzenia w wersji stacjonarnej na żywo - zastrzegamy możliwość ostatecznego rozstrzygnięcia Festiwalu i rozdysponowania nagród na podstawie nagrań nadesłanych na etapie kwalifikacji.

Spot promocyjny

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa zadania: 36. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK
Wartość dofinansowania: 55 000 zł, całkowita wartość zadania: 112 450 zł

Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK organizowany jest nieprzerwanie od 1986 roku. Celem wydarzenia jest promocja aktywności artystycznej najmłodszego pokolenia Małopolan poprzez umożliwienie prezentacji działającym w województwie zespołom oraz ich twórcze animowanie dzięki dodatkowym całorocznym działaniom animacyjno-warsztatowym.