Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

34. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK - eliminacje powiatowe

Teatr Festiwal Przegląd

2 kwietnia - 16 maja 2019

Małopolska

Już po raz 34. MCK SOKÓŁ przystępuje do organizacji Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK. Swoim zasięgiem wydarzenie obejmuje całe województwo małopolskie a jego głównym założeniem jest prezentacja dorobku dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych do 16 roku życia, pracujących w placówkach oświatowych i ośrodkach kultury.
Od początku realizacji BAJDURKA organizatorom towarzyszy idea teatru jako najbardziej atrakcyjnej formy estetycznego wychowania dzieci i młodzieży. Teatru, który odkrywając urodę i tajemnicę słowa oraz siłę scenicznej iluzji uczy dzieci i młodzież wrażliwości, pracy w zespole, otwartości na drugiego człowieka, pomaga w odkrywaniu własnych talentów, w przełamywaniu barier, uwrażliwia na dobro i piękno, wychowuje i bawi. Jednym z najważniejszych założeń imprezy jest zatem popularyzacja tego estetycznego zachowania poprzez stworzenie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju nieprofesjonalnej twórczości dzieci i młodzieży. Organizując to wydarzenie mamy nadzieję na mobilizację, poderwanie, zachęcenie placówek szkolnych i kulturalnych z terenu całego województwa do jeszcze aktywniejszego uczestnictwa w kulturze.

I etap Festiwalu, czyli eliminacje powiatowe zostaną przeprowadzone od kwietnia do maja 2019 r. w 12 miejscowościach Małopolski.

Eliminacje powiatowe

2 kwietnia – powiat limanowski
Organizator: Limanowski Dom Kultury w Limanowej, ul. Bronisława Czecha 4 | www.ldk.limanowa.pl
Eliminacje odbędą się w budynku OSP w Łososinie Górnej, ul. Łososińska 23
Koordynacja: Joanna Dębska: joanna.debska@ldk.limanowa.pl i Jolanta Piórkowska: jolanta.piorkowska@ldk.limanowa.pl, tel. 18 337-16-03

8 kwietnia – powiat gorlicki
Organizator: Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach, ul. Michalusa 4 | www.gck.gorlice.pl
Koordynator: Tomasz Tajak, tel. 18 353-56-95, gck@gck.gorlice.pl

25 kwietnia – powiat wielicki
Organizator: Centrum Kultury w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26 | www.kultura.niepolomice.pl
Eliminacje odbędą się w Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej, Wola Zabierzowska 399
Koordynator: Małgorzata Gajda, tel. 12 281-11-17, kultura@kultura.niepolomice.pl

29 kwietnia – powiat chrzanowski
w ramach VI Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych o Puchar Starosty Chrzanowskiego
Organizator: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 70, 72 | www.pmdk-trzebinia.pl
Przegląd odbędzie się w Trzebińskim Centrum Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 74
Koordynator: Małgorzata Wrześniewska, tel. 32 612-10-52, mdktrzebinia@o2.pl

29 kwietnia - powiaty nowotarski i tatrzański
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37 | www.mok.nowytarg.pl
Koordynator: Stanisław Krzak, tel. 18 266-21-32 wew. 37, stanislaw_krzak@mok.nowytarg.pl

30 kwietnia – powiaty miechowski i proszowicki
Organizator: Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, ul. Racławicka 10 | www.ckis.miechow.eu
Koordynator: Ewelina Idzik, tel. 41 383-13-31, promocja@ckis.miechow.eu, eidzik@ckis.miechow.eu
Eliminacje zostały odwołane!

6 maja – powiat suski
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury ZAMEK w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1 | www.zameksuski.pl
Koordynator: Małgorzata Kociołek, tel. 33 874-13-03, moksekretariat@vp.pl, mok@zameksuski.pl
Eliminacje zostały odwołane!

6 maja – miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki
w ramach: VI Sądeckich Konfrontacji Artystycznych Talentów - SKAT
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, Al. Wolności 23 | www.mok.nowysacz.pl
Koordynator: Janusz Michalik, tel. 18 443 89 59 wew. 23, j.michalik@mok.nowysacz.pl

7 maja – powiat olkuski, oświęcimski, wadowicki
Organizator: Dom Kultury w Wolbromiu, ul. Leśna 2 | www.dk.wolbrom.pl
Koordynator: Maria Grzywa, tel. 32 644-13-41, info@dk.wolbrom.pl, mgrzywa@dk.wolbrom.pl

10 maja – miasto Kraków i powiat krakowski
Organizator: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, ul. H. Wietora 13/15 | www.sckm.krakow.pl
Koordynator: Maria Wanicka, tel. 12 421 20 85, biuro@sckm.krakow.pl

14-15 maja – powiat myślenicki
Organizator: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach, ul. J. Piłsudskiego 20 | www.mokis.myslenice.pl
Koordynator: Justyna Gawęda, tel. 12 272-15-11, mokis@myslenice.pl

14-16 maja – miasto Tarnów oraz powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski i tarnowski
w ramach 8. Konfrontacji Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA
w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym im. Jana Pawła II w Brzesku
Organizator: MCK SOKÓŁ – Biuro organizacyjne w Tarnowie, Rynek 16 | www.mcksokol.pl
Współorganizator: Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku | www.mok.brzesko.pl
Koordynator: Ilona Stanaszek, tel. 14 626-07-61, i.stanaszek@mcksokol.pl

II etap

Do etapu drugiego, czyli finału, który odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2019 r. w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, komisja artystyczna zakwalifikuje do 30 grup teatralnych. Ponadto w finale zaprezentują się laureaci Małopolskiego Przeglądu Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki w Żabnie, który odbędzie się w dniu 21 marca. Dla wszystkich finalistów przygotowane zostaną specjalne nagrody rzeczowe i finansowe, dyplomy, statuetki, ale nie będzie gradacji miejsc. Głównym założeniem finałowego spotkania jest bowiem przegląd teatrów dziecięcych i młodzieżowych, będący formą konfrontacji i wzajemnej edukacji teatralnej, kopalnią wzorów repertuarowych, warsztatowych i inscenizacyjnych.

Kalendarium wydarzeń

Teatr Spektakl / widowisko

"Pikantni" - komedia obyczajowa Stefana Vögla

1 kwietnia 2019

sala im. Lucjana Lipińskiego, MCK SOKÓŁ

wzór regionalny
Folklor Literatura Koncert Wieczór literacki / poetycki

ZALUBIENI W SŁOWIE

5 kwietnia 2019, godz. 18:00

MCK SOKÓŁ