Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

29. MAŁOPOLSKIE WARSZTATY DLA KAPELMISTRZÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH

Muzyka Warsztat

24 - 26 września 2021

MCK SOKÓŁ

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do 13 września br.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu serdecznie zaprasza dyrygentów prowadzących orkiestry dęte do udziału w WARSZTATACH DLA KAPELMISTRZÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH, które odbędą się w siedzibie Instytucji w dniach 24-26 września br.
Celem warsztatów jest podniesienie kwalifikacji kapelmistrzów i tamburmajorów oraz poznanie praktycznych zasad prowadzenia orkiestry dętej ze szczególnym uwzględnieniem roli dyrygenta.

Program składać się będzie z zajęć praktycznych oraz metodycznych, dostosowanych do poziomu zaawansowania uczestników. Ich tematyka obejmować będzie m.in.: dyrygowanie z fortepianem, dyrygowanie buławą, musztrę orkiestrową, metodykę pracy z orkiestrą, dobór repertuaru do poziomu muzycznego orkiestry oraz pracę z partyturą.

PROWADZENIE WARSZTATÓW:

  • dr WALDEMAR GROŃ - absolwent dyrygentury symfoniczno-operowej Krakowskiej Akademii Muzycznej. Współpracuje z orkiestrami symfonicznymi, kameralnymi operowymi oraz dętymi. Prowadzi ożywioną działalność koncertową i pedagogiczną. Wykładowca Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych przy MCK SOKÓŁ oraz nauczyciel Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach.
  • dr PAWEŁ JOKS - absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie trąbki w roku 2000 oraz Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku w klasie dyrygentury. Z orkiestrami dętymi związany zawodowo od 1987 roku. W 2002 roku został Dowódcą-Kapelmistrzem Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu, którą kieruje do chwili obecnej. Ponadto kierownik Zakładu Dyrygentury Orkiestr Dętych w Instytucie Dyrygentury w poznańskiej Akademii Muzycznej.
  • ppłk LESZEK MIECZKOWSKI - absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie. Naczelnik i dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu, Sądeckiej Orkiestry Symfonicznej oraz Sądeckiej Orkiestry Kameralnej. Z zaangażowaniem włącza się w działalność pedagogiczno-muzyczną zarówno w ruchu amatorskim, jak i profesjonalnym na terenie Sądecczyzny. Wykładowca Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych przy MCK SOKÓŁ. Dokonał wielu prapremier światowych dzieł muzycznych polskich kompozytorów muzyki współczesnej.
  • ppłk dr hab. STANISŁAW STRĄCZEK - absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie. Przez 24 lata związany z Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej w Nowym Sączu, w której od 2001 do 2018 roku pełnił stanowisko Naczelnika Wydziału i I-go kapelmistrza. Obecnie wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych przy MCK SOKÓŁ. W 2007 roku założył Szkołę Muzyczną I stopnia w Łącku gdzie pełni funkcję dyrektora. Dokonał wielu instrumentacji i aranżacji na orkiestry symfoniczne i dęte oraz opracowań na zespoły chóralne.
  • kpt. STEFAN ŻUK - muzyk, wieloletni tamburmajor i Kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej WOP i Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu, wykładowca Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych przy MCK SOKÓŁ. Autor wydanego w 2015 roku „Poradnik tamburmajora”.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia:

pocztą na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
lub faxem na nr: 18 448 26 11
lub e-mailem na adres: a.kmiecik@mcksokol.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2021 r.

UWAGA!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów, jak również zmiany w programie - w szczególności w przypadku konieczności dostosowania się do aktualnej sytuacji epidemicznej i wprowadzonych odgórnych obostrzeń i zakazów.
Uczestnikom wydane będzie zaświadczenie ukończenia warsztatów.
Nie zapewniamy noclegów i wyżywienia!

Szczegółowych informacji dotyczących warsztatów udziela Arleta Kmiecik, tel. 18 448 26 49, e-mail a.kmiecik@mcksokol.pl.

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa zadania: Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY
Wartość dofinansowania: 73 000 zł, całkowita wartość zadania: 158 000 zł

Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym od 1977 roku, służącym edukacji muzycznej oraz promocji amatorskiego ruchu artystycznego. Wydarzenie obejmuje koncerty, prezentacje zespołów muzycznych i grup mażoretkowych oraz liczne działania towarzyszące: warsztaty, konkursy, akcje animacyjne - skierowane również do publiczności.

Kalendarium wydarzeń

Ręce mężczyzny na pianie
Muzyka Koncert

Filharmonicy krakowscy KAMERALNIE

23 września 2021, godz. 18:00

sala im. Romana Sichrawy, MCK SOKÓŁ

Muzyka Koncert

MY, MAŁOPOLANIE 2021

25 września 2021, godz. 16:00

sala im. Lipińskiego, MCK SOKÓŁ