Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

14. Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich

Folklor Konkurs Przegląd

5 - 6 października 2024

Jabłonka

W dniach 5-6 października w Jabłonce odbędzie się 14. Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich.
Kwalifikacje i zgłoszenia zespołów odbywać będą się na przeglądach gminnych i powiatowych KGW, natomiast z powiatów gdzie nie organizuje się przeglądów, reprezentacje typują Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego.

Cele Przeglądu

1. Popularyzacja i promocja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich – jednej z najstarszych organizacji wiejskich.
2. Zachęcenie kobiet do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
3. Rozwój tożsamości regionalnej, umacnianie więzi wspólnotowych.
4. Pogłębienie wiedzy o kulturze regionu i doskonalenie umiejętności twórczych.
5. Wzbogacenie oferty turystycznej województwa.

Zasady ogólne

1. Przegląd ma charakter konkursu, adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń kobiecych z województwa małopolskiego oraz grup artystycznych wywodzących się z tych organizacji, przedstawicielek Lokalnych Grup Działania.
2. LAUREACI NAGRODY GŁÓWNEJ ORAZ PIERWSZYCH MIEJSC W PUNKTACJI ŁĄCZNEJ z poprzedniej edycji konkursu nie mogą wziąć udziału w bieżącej edycji. Są to: Stowarzyszenie Kobiet Binczarowskich z Binczarowej, KGW Nowe Bystre, KGW Krasne-Lasocice oraz KGW Klęczany.
3. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w prezentacjach scenicznych mężczyzn, dzieci i młodzieży. Dotyczy to również członków kapeli.
4. W konkursie nie mogą brać udziału systematycznie pracujące zespoły folklorystyczne.
5. Liczba członków zgłoszonej grupy wraz z opiekunami i kierowcą nie może przekroczyć 25 osób.

Informacje szczegółowe

Do udziału w przeglądzie przyjęte zostaną reprezentacje, które przygotują się przynajmniej do trzech regulaminowych konkursów (w tym: A lub B do wyboru, C i D obowiązkowo):
A. Konkurs Tradycyjnych Scenek Obyczajowych 30 pkt
B. Konkurs Pieśni Ludowych 15 pkt
C. Konkurs Rękodzieła Artystycznego 20 pkt
D. Konkurs Potraw Regionalnych 15 pkt

Oryginał KARTY ZGŁOSZENIA (załączony do regulaminu) zaopiniowanej przez Organizatora Przeglądu
lub Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego należy przesyłać do dnia 6 września 2024 r. na adres: Małopolskie Centrum
Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem Przegląd KGW

Kalendarium wydarzeń

Inne Przegląd Inne

Przegląd banderii konnych | Zgłoszenia

28 września 2024

Ludźmierz, Hipodrom PSJ, ul. Podhalańska

Gościnnie w MCK Teatr Spektakl / widowisko

Bing na Żywo – Wielkie Urodziny

10 listopada 2024

MCK SOKÓŁ