test

Dane zespołu
Dane kontaktowe kierownika zespołu/grupy
Dane do korespondencji
Widowisko/program
Nagranie widowiska/programu*:
Nagranie wideo
Informacje o zespole/grupie
Liczba osób zgłoszonych do posiłku
Dane osoby upoważnionej do reprezentowania zespołu
Informacje niezbędne do przekazania nagród pieniężnych na konto bankowe
Oświadczenia
Przesyłając zgłoszenie oświadczam, że