Karpackie Osobliwości

Kulturowa mozaika Karpat to wyjątkowa przestrzeń pełna osobliwych tradycji wynikająca z różnorodności etnicznej i etnograficznej tego obszaru. Wobec niepewności czasów i gwałtowności zmian, naszą powinnością jest dokumentowanie tych niezwykłych zjawisk kulturowych, a KARPACKIE OSOBLIWOŚCI – cykl spotkań dokumentacyjnych to projekt stwarzający ogromne szanse na ocalenie przed utratą najstarszych wartości kultur lokalnych.