Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Seminarium dla przewodników turystycznych, instytucji ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

16 maja 2022 - 9 zdjęć
13 maja w Sali Ratuszowej Miasteczka Galicyjskiego odbyło się seminarium dla przewodników turystycznych, instytucji ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu „GreenFilmTourism”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.
Spotkanie prowadziła Małgorzata Broda - dyrektor Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich MCK SOKÓŁ oraz koordynator projektu „GreenFilmTourism”.

Podczas seminarium zaprezentowano nowe narzędzie promocji regionu, które dla pasjonatów będzie szczegółową bazą danych, a dla turystów odwiedzających nasze pogranicze – propozycją szlaku, na którym miejsca związane z filmem lub jego twórcami sąsiadują z mnóstwem innych unikatowych atrakcji.

W wydarzeniu wzięła udział wybitna polska reżyserka - Joanna Kos-Krauze. W swoich filmach niejeden raz skorzystała z atutów regionu. A były to nie tylko krajobrazy i budowle, lecz także związane z Małopolską postaci i historie.

Na zakończenie spotkania Piotr Gąsienica - wicedyrektor MCK SOKÓŁ podziękował reżyserce za ciekawą i inspirującą rozmowę.

Celem projektu „GreenFilmTourism” jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

Więcej o projekcie >>


DOFINANSOWANIE
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej (85% tj. 772.269,72 euro -Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).