4. Studium folklorystyczne

IV edycja Studium odbyła się w latach 2014-2016.