Przywrócenie historycznej nazwy budynku SOKOŁA

Po kilkumiesięcznym remoncie zabezpieczającym, Wojewódzki Ośrodek Kultury (obecnie MCK SOKÓŁ) oddaje do użytku salę w budynku SOKOŁA. Na tympanon powraca – po 54 latach – rzeźba sokoła i historyczna nazwa budynku oraz kina SOKÓŁ. Rozpoczyna się proces przywracania pamięci o dokonaniach Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ.