Powołanie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury

Wojewoda Nowosądecki wydaje Zarządzenie nr 25/75, którym powołuje Wojewódzki Ośrodek Kultury. Po reformie administracyjnej w 1999 r. WOK przekształcony zostaje w Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ – nowoczesną instytucję kultury Województwa Małopolskiego, będącą wizytówką Nowego Sącza i mogącą rywalizować z najlepszymi polskimi centrami kultury.