Oddanie budynku SOKOŁA jako siedziby MCK SOKÓŁ

Oddanie do użytku znacznie rozbudowanego i zmodernizowanego budynku SOKOŁA jako siedziby Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, następcy prawnego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. Budynek posiadający przestronne sale koncertowe i teatralne, wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt oraz instrumenty koncertowe najwyższej klasy, stał się ponownie centrum życia kulturalnego Sądecczyzny oraz wizytówką miasta. Rocznie budynek odwiedza ok. 200 tys. osób.