Młoda publiczność w operze

W 2012 roku nastąpiła kulminacja projektu "Młoda publiczność w operze - przystąpienie Małopolskiego Centrum
Kultury SOKÓŁ do organizacji OPERA EUROPA".
W maju odbyły się po raz pierwszy w Nowym Sączu Europejskie Dni Operowe - cykl spektakli, koncertów, wystaw i transmisji, towarzyszący międzynarodowej konferencji programowej.

Uruchomiono portal internetowy www.operalnia.pl, popularyzujący sztukę wokalną w lekkim, nieco żartobliwym, a jednocześnie łatwym w odbiorze stylu. W formie pozycji wydawniczej ukazał się Katalog dobrych praktyk, zawierający metody popularyzacji sztuki operowej w Europie, skierowane zwłaszcza do młodych melomanów.

Zainteresowanie, z jakim spotkały się realizowane w ramach Europejskich Dni Operowych transmisje spektakli, stało się podstawą realizacji nowego projektu pn. TRANS-OPERA, ukazującego na ekranie kina SOKÓŁ najciekawsze światowe produkcje teatrów muzycznych i festiwali.