I Kongres Kultury Regionów

Prestiżowym i niezwykle ważnym wydarzeniem w dziedzinie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego był zorganizowany we wrześniu Kongres Kultury Regionów odbywający się pod hasłem DZIEDZICTWO - INSPIRACJE.
Przedmiotem obrad, usystematyzowanych w cztery tematyczne grupy panelowe, było dziedzictwo jako: przedmiot ochrony, potencjał, tożsamość oraz przedmiot reinterpretacji.

Obradom towarzyszyły wydarzenia o charakterze artystycznym: unikatowy, nawiązujący do tradycji pasterskich koncert trombit w wykonaniu kilkunastu muzyków z południa Małopolski, który obwieścił rozpoczęcie imprezy, wielkie widowisko muzycznotaneczne, ukazujące bogactwo kultury grup etnograficznych wszystkich regionów, plenerowa wystawa fotograficzna MAŁOPOLSKIE KORALE (stroje ludowe Małopolski w obiektywie Piotra Droździka) oraz wystawa DOBRE PRAKTYKI, będąca prezentacją programów realizowanych na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego przez MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu na przestrzeni 40. lat istnienia instytucji. W obradach Kongresu wzięło udział 320. uczestników z 11. województw.