I Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

Rozpoczynają się I Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, (od 2001 r. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari). Stanowiący najważniejszą część wydarzenia - międzynarodowy konkurs - jest jednym z bardziej prestiżowych konkursów tego typu w Europie. Za każdym razem uczestniczy w nim ok. 80 – 100 młodych adeptów wokalistyki, ocenianych przez międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Heleny Łazarskiej.