HISTORIA KLUBU

Klub Tańca Towarzyskiego AXIS powstał w 1984 roku przy Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu. Jego pierwszym trenerem był Waldemar Morko, którego rok później zastąpił Zenon Haczek. W Klubie tańczyło kilkanaście par, z których kilka uczestniczyło w turniejach tanecznych.
W tym okresie laury zdobywali: Janusz Biały i Małgorzata Kaczwińska, Dariusz Migacz i Elżbieta Ogórek, Roman Piechociński i Danuta Król, Aleksander Franczyk i Jolanta Ptak, Dariusz Dragan i Elżbieta Orchel, Artur Franczak i Magdalena Kierczyńska, Zbigniew Kołodziej i Ewa Wąsowicz oraz Andrzej Biały i Anna Kurdziel.

Pod koniec lat osiemdziesiątych część wychowanków Klubu wyjechała z Nowego Sącza, co w efekcie doprowadziło w 1991 roku do zawieszenia działalności. Reaktywacja Klubu nastąpiła w 1993 roku z inicjatywy Romana Piechocińskiego, pracownika MCK SOKÓŁ, który jednocześnie przejmuje opiekę nad AXISem.

W 1996 roku trenowani przez Romana Piechocińskiego tancerze Klubu, Janusz i Iwona Szczepaniak oraz Dariusz Migacz i Dominika Pancerz odnoszą pierwsze sukcesy w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych. W ich ślady idą wkrótce Tomasz Wolak i Katarzyna Migut, Krzysztof Kuliś i Patrycja Pasiut, Michał Adamski i Magdalena Knop oraz pary dziecięce: Mariusz Jasiński i Agnieszka Migut, Maciej i Karolina Pasiut.

W listopadzie 2000 roku AXIS rozpoczyna zajęcia w nowej sali tanecznej odremontowanego budynku SOKOŁA  a wzrastająca liczba chętnych do nauki tańca przesądza o konieczności zatrudnienia drugiego trenera, Dariusza Migacza. W 2001 roku Janusz Szczepaniak i Magdalena Tarnawska jako pierwsza sądecka para otrzymują klasę taneczną A.

Kolejne lata działalności AXISu wiążą się z budowaniem coraz silniejszej pozycji Klubu w Okręgu Małopolskim Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Głównie poprzez wzrost ilości par legitymujących się klasami tanecznymi oraz wprowadzeniem do kalendarza imprez dwóch nowych turniejów tanecznych: Międzyszkolnego Turnieju Tańca Towarzyskiego TUPTUŚ oraz jesiennego Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „Nowy Sącz”

W 2004 roku z okazji jubileuszu XX-lecia KTT AXIS zrealizowano turniej, na którym wystąpili szczególni goście – Iwona Golczak i Matej Krajcer – Mistrzowie Słowenii, V para Mistrzostw Świata w tańcach latynoamerykańskich. Jubileusz stał się okazją do uhonorowania pamiątkowymi dyplomami Członków założycieli Klubu (Janusz Biały, Dariusz Dragan, Witold Kilański, Dariusz Migacz i Roman Piechociński) oraz trenerów, którzy przez lata współpracowali z Klubem (Pani Maria Nowak, Pan Zenon Haczek). Goście, byli i obecni tancerze podjęli inicjatywę powołania do życia Stowarzyszenia Tanecznego AXIS, którego celem będzie wspieranie Klubu AXIS  poprzez pozyskiwanie środków publicznych na szkolenie par tanecznych, organizację turniejów oraz promowanie tańca towarzyskiego w regionie nowosądeckim.

W latach 2005-2006 jesienny turniej realizowany był w nowej formule pod nazwą „Święto Tańca”. Jako impreza rozpisana na dwa dni wzbogacony został o warsztaty taneczne („Viva Salsa `2005” – nauka salsy - Jose Torres, „Viva Latina `2006” - nauka rumby i cha-cha-cha), koncerty (2005 – JOSE TORRES Y SALSA TROPICAL, 2006 – GRUPO COSTA), pokazy różnych form tanecznych w mistrzowskim wykonaniu w trakcie turnieju (tango argentino, rock`n`roll).

W 2012 roku Klub rozpoczął realizację projektu PIERWSZY TANECZNY KROK z udziałem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Sądecczyzny – tzw. godziny otwarte z tańcem, w celu popularyzacji kultury tanecznej i pozyskania w przyszłości nowych członków Klubu.

Od 2013 roku choreografem par turniejowych został Zbigniew Kołodziej, który od 2017 roku pełni również funkcję trenera KTT AXIS.