TEATRALNE LUSTRA - Konfrontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży

Edukacja Teatr
TEATRALNE LUSTRA to projekt teatralno-edukacyjny, którego celem jest prezentacja dokonań teatrów dziecięcych i młodzieżowych z subregionu tarnowskiego, promocja i wspieranie teatralnej twórczości dzieci i młodzieży, inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej oraz doskonalenie warsztatu instruktora teatralnego.
Wszystkie przedstawienia teatralne ocenia Zespół Konsultantów, który przyzna nagrody i wyróżnienia oraz Nagrodę Główną DIAMENTOWE LUSTRO za poszukiwanie nowatorskich form wyrazu w teatrze oraz nominuje zespoły teatralne do udziału w finale Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK w Nowym Sączu.

Teatralne Lustra 2023

11. Konfrontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA odbędą się w dniach 16-18 maja 2023 r. w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym im. Jana Pawła II w Brzesku, pl. Targowy 10.

Najbliższe wydarzenia z tego cyklu

Teatr Przegląd

11. KONFRONTACJE TEATRÓW DZIECI I MŁODZIEŻY TEATRALNE LUSTRA

17 - 18 maja 2023

Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne im. Jana Pawła II w Brzesku