ŚWIĘTO DZIECI GÓR - Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych

Folklor
Festiwal jest miejscem spotkania dzieci z różnych kręgów kulturowych i religijnych, gdzie - podczas wspólnej zabawy - zapoznają się one z bogactwem i różnorodnością tradycji różnych krajów i regionów, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do wiary, kultury, obyczajów i zachowań swoich rówieśników.
Główną zasadą festiwalu jest "uczyć przez zabawę”. Impreza nie ma charakteru konkursowego. Programy zespołów powinny być przystosowane do wieku i możliwości interpretacyjnych dziecka, a ich podstawę powinny stanowić dziecięce gry i zabawy charakterystyczne dla danego regionu.

Uczestnicy festiwalu (6 zespołów polskich i 6 zagranicznych) łączone są w pary kamrackie wspólnie biorące udział w koncertach i imprezach towarzyszących, co stwarza dzieciom możliwość bliższego poznania się w codziennym festiwalowym życiu oraz nawiązania bardziej bezpośrednich kontaktów.
   
Każda para zespołów ma swój "dzień narodowy”. W tym dniu podczas głównego koncertu zespoły są inicjatorami wspólnej zabawy z udziałem widowni, a także mają okazję do zaprezentowania kultury swojego kraju i regionu w różnych, wybranych przez siebie, formach działań pozascenicznych (kuchnie narodowe, wystawy, kiermasze, prezentacje uliczne itp.)

Podczas tygodnia festiwalowego każdy zespół polski zaprasza swojego partnera do swojej rodzinnej miejscowości. Uczestnicy zagraniczni poznają środowisko w jakim na co dzień żyją ich nowi polscy przyjaciele - ich domy, rodziny, kolegów...

Podczas koncertu finałowego wszystkie zespoły realizują wspólny program sceniczny, podporządkowany jednej określonej idei. Taka formuła koncertu pozwala w praktyce uświadomić dzieciom, że różnice kulturowe nie są przeszkodą w realizacji wspólnych celów i tworzeniu nowych wartości.  W czasie tygodnia festiwalowego odbywa się również szereg imprez towarzyszących, zapewniających uczestnikom możliwość odpoczynku i zabawy, a jednocześnie stwarzających szansę poznania piękna regionu i najciekawszych miejsc południowej Polski.

Podczas realizacji festiwalu działa powołana przez dyrektora i Polską Sekcję CIOFF Rada Artystyczna, która w czasie spotkań z kierownikami zespołów dokonuje oceny programów poszczególnych zespołów oraz sposobów ich przedstawiania na scenie.

W ramach festiwalu organizowane są ogólnopolskie warsztaty dla instruktorów prowadzących dziecięce zespoły regionalne.

Strona Festiwalu: www.swietodziecigor.pl

Święto Dzieci Gór 2019

PROGRAM:

21 lipca /niedziela/

10.30 - msza festiwalowa - Bazylika św. Małgorzaty
12.00 - spotkanie kierowników zespołów z władzami miasta i regionu - Ratusz
19.30 - korowód zespołów: ul. Barska - Rynek
20.00 - KONCERT INAUGURACYJNY - Rynek
22.00 - pokaz sztucznych ogni - Rynek
 

22 - 27 lipca /poniedziałek-sobota/
DNI NARODOWE

11.00 - PREZENTACJA ZESPOŁÓW UCZESTNICZĄCYCH W DNIU NARODOWYM - estrada przed Ratuszem
19.00 - KONCERT GŁÓWNY ZESPOŁÓW - hala widowiskowa MOSiR, ul. Nadbrzeżna 34


28 lipca /niedziela/
10.30 - msza festiwalowa - Bazylika św. Małgorzaty
11.30 - pożegnanie miasta - Rynek
19.00 - KONCERT FINAŁOWY - hala widowiskowa MOSiR, ul. Nadbrzeżna 34

Estrady plenerowe poza Nowym Sączem:
Krynica-Zdrój (22-26.07.), Biecz (26.07.), Piwniczna-Zdrój (26.07.), Krościenko nad Dunajcem (27.07.), Muszyna (27.07.), Tylicz (27.07.)

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

19 lipca - 18 sierpnia
MALI PASTERZE TRADYCJI - wystawa fotografii Piotra Droździka
Galeria SOKÓŁ i dziedziniec MCK SOKÓŁ

21-28 lipca
21. Ogólnopolskie Warsztaty Instruktorskie - GÓRALE OD ŁĄCKA I KAMIENICY
MCK SOKÓŁ

22-28 lipca, godz. 18.00-21.00
Kiermasz twórczości ludowej i rękodzieła artystycznego
plac przed Halą MOSiR, ul. Nadbrzeżna 34

25-27 lipca, godz. 12.00-14.00
MAŁA AKADEMIA FOLKLORU - warsztaty etnodizajnu
MCK SOKÓŁ

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Spot promocyjny

BILETY I KARNETY

5 zł - koncert inauguracyjny (miejsca siedzące)
2 zł - dni narodowe
5 zł - koncert finałowy
15 zł - karnet na wszystkie koncerty

Sprzedaż:
  • 12 lipca - 20 lipca w kasie MCK SOKÓŁ, ul. Długosza 3
  • 21 lipca w kasie MCK SOKÓŁ od godz. 10.30 do 16.00 i w Rynku od godz. 18.00 do 20.00
  • 22 - 28 lipca w kasie MCK SOKÓŁ do godz. 16.00
  • 22 - 28 lipca w hali MOSiR, ul. Nadbrzeżna 34 od godz. 17.00 do 19.00
Każdy bilet i karnet na koncert wieczorny w ramach dni narodowych (22-27 lipca) bierze udział w losowaniu festiwalowych upominków oraz nagród ufundowanych przez sponsorów 27. ŚWIĘTA DZIECI GÓR!

PATRONAT HONOROWY

prof. dr hab. Piotr Gliński - wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
Ludomir Handzel - prezydent miasta Nowego Sącza

SPONSORZY I PARTNERZY

Logotypy partnerów i sponsorów