KRAKOWSKI WIANEK - Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Kapel Ludowych, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka

Folklor
PRZEGLĄD ZESPOŁÓW REGIONALNYCH, KAPEL, INSTRUMENTALISTÓW, GRUP ŚPIEWACZYCH I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH IM. J. CIERNIAKA KRAKOWSKI WIANEK, ma charakter konkursu a  jego głównym celem jest kultywowanie, podtrzymywanie ludowych tradycji kulturowych swojej małej Ojczyzny ich ochrona i dokumentacja oraz przekaz pokoleniowy folkloru słowno - muzycznego, tanecznego, gwary oraz obrzędów, zwyczajów i obyczajów ludowych  głęboko zakorzenionych w  regionie Krakowiaków Wschodnich, Zachodnich oraz Pogórza Ciężkowickiego.
Przegląd stwarza możliwości zdiagnozowania  aktualnego poziomu merytorycznego i artystycznego poszczególnych grup, jak również nawiązania pomiędzy nimi współpracy, a instruktorom ruchu regionalnego doskonalenie warsztatu merytorycznego. Charakter konkursowy Przeglądu daje możliwość najlepszym muzykom, śpiewakom, grupom śpiewaczym z regionu krakowskiego zakwalifikowania się do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych SABAŁOWE BAJANIA  w Bukowinie Tatrzańskiej, a najlepszym zespołom folklorystycznym i grupom regionalnym prezentującym obrzędy i obyczaje na Małopolski Przegląd Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych  POGÓRZAŃSKIE GODY w Łużnej.  Komisja może zakwalifikować uczestników Przeglądu na Ogólnopolski Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Nad całością prezentacji konkursowych czuwa Komisja Artystyczna składająca się z etnomuzykologów, muzyków-folklorystów, etnografów i etnochoreografów. Rokrocznie w Przeglądzie udział bierze ok. 800 wykonawców.

KRAKOWSKI WIANEK sięga początku lat osiemdziesiątych XX wieku, jego głównym organizatorem w tych latach był Wojewódzki Ośrodek Kultury w Tarnowie, a miejscem prezentacji dla zespołów folklorystycznych, kapel ludowych czy grup śpiewaczych Amfiteatr Letni w Tarnowie.

KRAKOWSKI WIANEK od 1991 roku na stałe zagościł w wyjątkowym miejscu  -  w Parku Kępińskich w Szczurowej, gdzie w przepięknej scenerii,  na tle zabytkowego pałacu ożywionego krakowską,  tradycyjną muzyką, śpiewam i tańcem, mają możliwość  zaprezentowania dawnych, tradycyjnych zwyczajów czy obrzędów dorosłe i młodzieżowe zespoły folklorystyczne, od 2016 roku również grupy regionalne, muzykę na tradycyjnych instrumentach ludowych ukazują kapele ludowe, instrumentaliści - muzycy, mistrzowie wraz z uczniami a tradycyjny śpiew grupy śpiewacze i śpiewacy ludowi  z całego regionu Krakowiaków Wschodnich, Zachodnich, Pogórza Ciężkowickiego. 

Od 2002 roku organizatorem Przeglądu jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - Biuro Organizacyjne w Tarnowie i Gminne Centrum Kultury i Sportu w Szczurowej.

Krakowski Wianek 2023

Jubileuszowa 40. edycja Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka odbędzie się w dniach 20 i 21 maja 2023 r. w Parku Kępińskich, w Szczurowej.