Zakończyła się 7. edycja Teatralnych Spotkań Metodycznych

9 października br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku odbyła się 7. edycja Teatralnych Spotkań Metodycznych, w trakcie których uczestnicy w oparciu o kreatywne ćwiczenia, poznawali techniki uruchamiania wyobraźni scenicznej, rozwijali zdolności improwizacyjne oraz nabywali umiejętności otwartości emocjonalnej w budowaniu relacji na scenie.
Zajęcia warsztatowe poprowadziła Matylda Baczyńska – aktorka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, dyrektorka artystyczna Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Techniki uruchamiania wyobraźni scenicznej:
  1. Poszukiwanie impulsów pobudzających emocje i wyrazistość sceniczną.
  2. Rozbudzanie wyobraźni poprzez twórcze działanie ciałem.
  3. Kreatywne ćwiczenia z nadawania przedmiotom i sytuacjom nowych znaczeń.
  4. Tworzenie mikrosytuacji scenicznych.

DOFINANSOWANIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa zadania: 36. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK
Wartość dofinansowania: 55 000 zł, całkowita wartość zadania: 112 450 zł

Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK organizowany jest nieprzerwanie od 1986 roku. Celem wydarzenia jest promocja aktywności artystycznej najmłodszego pokolenia Małopolan poprzez umożliwienie prezentacji działającym w województwie zespołom oraz ich twórcze animowanie dzięki dodatkowym całorocznym działaniom animacyjno-warsztatowym.