VII Kongres Kultury Regionów

Serdecznie zapraszamy na VII Kongres Kultury Regionów, który w tym roku odbędzie się stacjonarnie w dniach 19-22 października w Nowym Sączu.
Organizowany od 2015 roku przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Kongres Kultury Regionów jest wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym, inspirującym spotkaniem teoretyków i praktyków z różnych dziedzin kultury i nauki, ludzi samorządu i autorytetów lokalnych. Rokrocznie porusza się tutaj tematy związane z niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Naszym celem jest także stworzenie okazji do pogłębiania wiedzy oraz obejmowania refleksją kwestii kulturowych z punktu widzenia kompetencji, potrzeb i aspiracji współczesnego człowieka.

Tegoroczny kongres przebiegnie pod egidą kobiecości wyrażonej w myśli przewodniej WODA JEST KOBIETĄ. Liczne konotacje kulturowe związane zarówno z żywiołem, jak i płcią oraz skojarzeniem obu, warte są szerszej refleksji. Jej efekty połączone z doświadczeniami, które uczestnicy zdobędą podczas paneli i warsztatów, mogą okazać się bardzo inspirujące dla uczestników i owocować wieloma niebanalnymi projektami wynoszącymi praktykowanie dziedzictwa tradycji na nowy, wyższy poziom.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel oraz Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Robert Tyrała.

Współorganizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, a partnerem tegorocznej edycji Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Niebawem przedstawimy szczegółowy program wydarzenia oraz zaprezentujemy nową odsłonę strony internetowej Kongresu Kultury Regionów.

Zapraszamy do zapoznania się z poprzednimi edycjami Kongresu: www.kultura-regionow.pl.