Rozstrzygnięcie programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA edycja 2021

W ramach Programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA edycja 2021 roku wpłynęło 67 zgłoszeń, w tym jeden wniosek wpłynął po terminie, jeden wniosek nie spełnił wymogów formalnych (kryteria zawarte w Regulaminie Programu). Do oceny merytorycznej przekazano 65 zgłoszeń, w tym: 35 filmów, 30 notacji.
Zgodnie z procedurą przyjętą w Regulaminie Projektu FILMOTEK MAŁOPOLSKA, na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2021 r. Jury Programu w składzie:

 • Andrzej Zarych – Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Przewodniczący Jury
 • Jan Tadeusz Duda - Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
 • Kazimierz Barczyk - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
 • Krzysztof Duda – kulturoznawca, prodziekan w Akademii Ignatianum w Krakowie                                                                                     
 • Krzysztof Gierat - Dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego
 • Eugeniusz Gordziejuk – producent filmowy, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich
 • Jadwiga Wójtowicz – Radna Województwa Małopolskiego, członek Komisji Kultury

podjęło decyzję o przyznaniu dofinansowania w postaci wkładu koprodukcyjnego dla 35 produkcji na łączną kwotę 630 000 zł brutto w tym dla filmów 530 000 zł i 100 000 zł dla notacji filmowych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy!

Z podmiotami, których produkcje zostały rekomendowane do dofinansowania, pracownik Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu skontaktuje się w celu uzgodnienia szczegółów umów o współpracy.

Uczestnicy, którzy nie zostali wybrani, powinni odebrać egzemplarze swoich wniosków z załącznikami w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Programu. Nieodebrane w podanym terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Lista dofinansowanych FILMÓW i wysokość dofinansowania (brutto)

 1. w kategorii MAŁOPOLSKA DZIŚ
   
  • Telewizja Polska S.A. w Warszawie Oddział w Krakowie
   - Nam nie wolno było płakać - 40 000,00 zł
   - For heroes - 50 000,00 zł
   - Solidarni w pomocy - 25 000,00 zł
   - Niespokojny duch Józefa Pitonia - 30 000,00 zł


 2. w kategorii MAŁOPOLSKA WCZORAJ
   
  • Stowarzyszenie Tradycji Promocji i Kultury Ludowej „Kiyrpecki” 
   - Krwawa Wigilia - 60 000,00 zł
  • Stowarzyszenie na rzecz badań i dokumentacji kultury A`POSTERIORI
   - Księdza Nitki kronika ekspozycji paszyńskiego talentu - 25 000,00 zł
  • Telewizja Polska S.A. w Warszawie Oddział w Krakowie 
   - Wymaluj obraz… - 40 000,00 zł
  • Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej 
   - Kochana Polsko, to dla Ciebie! - 35 000,00 zł


 3. w kategorii JUBILEUSZE/ROCZNICE

  • Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych
   - W poszukiwaniu świętego Maksymiliana - 50 000,00 zł
  • Krzysztof Ridan LUNAFILM, ZGNIATACZ DŹWIĘKÓW
   - Zapomniany strajk w TVP Kraków - 35 000,00 zł
  • Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM 
   - Grudniowa noc - 40 000,00 zł
  • „APIO FILM” Produkcja Filmów i Programów TV Piotr AUGUSTNEK
   - Odwet - 40 000,00 zł

 4. w kategorii WIELCY Z MAŁOPOLSKI

  • Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK
   - Św. Maksymilian Maria Kolbe – Szalony Maksio - 60 000,00 zł

Lista dofinansowanych NOTACJI i wysokość dofinansowania (brutto)

 1. w kategorii MAŁOPOLSKA DZIŚ

  • Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych 
   - Zbigniew Warpechowski – pierwszy polski performer - 4 000,00 zł


 2. w kategorii MAŁOPOLSKA WCZORAJ

  • FUNDACJA KRAKOWSKA FILMÓWKA
   - Udział Małopolan w walce z reżimem komunistycznym –  Stanisław Zamojski - 3 500,00 zł
   - Udział Małopolan w walce z reżimem komunistycznym –  Andrzej Załuski - 3 500,00 zł
   - Udział Małopolan w walce z reżimem komunistycznym – Robert Kubicz - 3 500,00 zł
   - Udział Małopolan w walce z reżimem komunistycznym – Michał Garapich - 3 500,00 zł
  • STOWARZYSZENIE SIEĆ SOLIDARNOŚCI w Krakowie 
   - Raport z oblężonej huty. Studenckie wsparcie strajku 13 grudnia 1981 r. - 5 000,00 zł
  • Fundacja Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej Etiuda&Anima
   - Notacja 1 – prof. Jerzy Kucia o Studio Filmów Animowanych w Krakowie - 4 000,00 zł
   - Notacja 2 – Ryszard Antoniszczak o Studio Filmów Animowanych w Krakowie - 4 000,00 zł
   - Notacja 3 – Krzysztof Kiwerski o Studio Filmów Animowanych w Krakowie - 4 000,00 zł
   - Notacja 4 – Longin Szmyd o Studio Filmów Animowanych w Krakowie - 4 000,00 zł
   - Notacja 5 – Krzysztof Raynoch o Studio Filmów Animowanych w Krakowie - 4 000,00 zł
   - Notacja 6 – Aleksander Sroczyński o Studio Filmów Animowanych w Krakowie - 4 000,00 zł
  • EQUILIBRIUM MEDIA SP. Z O.O.
   - Wspomnienia BURMISTRZÓW o budowaniu wielkiego rozwoju miast oraz samorządu gminnego w Małopolsce w jubileusz 30-lecia jego istnienia - 6 000,00 zł
   - Wspomnienia WÓJTÓW o budowaniu wielkiego rozwoju gmin oraz samorządu gminnego w Małopolsce w jubileusz 30-lecia jego istnienia - 6 000,00 zł
   - Wspomnienia PREZYDENTÓW oraz Vice PREZYDENTÓW o budowaniu wielkiego rozwoju miast oraz samorządu gminnego w Małopolsce w jubileusz 30-lecia jego istnienia - 6 000,00 zł
   - Wspomnienia RADNYCH GMINNYCH o budowaniu wielkiego rozwoju gmin oraz samorządu gminnego w Małopolsce w jubileusz 30-lecia jego istnienia - 6 000,00 zł


 3. w kategorii JUBILEUSZE/ROCZNICE

  • Fundacja PRO PATRIA SEMPER
   - Bohaterowie tarnowskiej Solidarności. Legalnie i w podziemiu - 5 000,00 zł
  • Stowarzyszenie Filmowe Trzeci Tor
   - Solidarni Pedagodzy - 5 000,00 zł


 4. w kategorii WIELCY Z MAŁOPOLSKI

  • Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK
   - Dziadek Grzegorz opowiada św. Janie Pawle II - 5 000,00 zł
  • Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz”
   - Stanisław Chrobak – świadkowie i spadkobiercy - 4 000,00 zł


 5. w kategorii MAŁOPOLSKIE RODZINY

  • „APIO FILM” Produkcja Filmów i Programów TV Piotr AUGUSTYNEK
   - Walka Bobów o domową edukację dzieci - część 1 - 5 000,00 zł
   - Walka Bobów o domową edukację dzieci - część 2 - 5 000,00 zł