Muzeum Etnograficzne w Krakowie i MCK SOKÓŁ łączą siły!

We wtorek 9 lipca 2024 roku w stolicy województwa małopolskiego podpisane zostało porozumienie o współpracy między Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ a Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Akt ten sygnowali dyrektorzy obu instytucji: Monika Dudek oraz Andrzej Zarych.
Celem zawartego porozumienia jest zintegrowana współpraca w dziedzinie upowszechniania, rozwijania oraz promowania kultury Małopolski. Obie strony zobowiązały się m.in. do organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty, spektakle oraz do podtrzymywania międzypokoleniowej transmisji kulturowej.

Pierwszym owocem tej współpracy będzie wystawa starych fotografii, mająca na celu przybliżenie mieszkańcom bogatej historii i tradycji Małopolski. Ekspozycja, zatytułowana „Czas naświetlania / Czas wywoływania. Fotografia etnograficzna z Małopolski na przełomie XIX i XX wieku”, zaprezentuje unikatowe zdjęcia dokumentujące życie i kulturę dawnych lat. Wystawę będzie można zobaczyć w przyszłym roku w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu.

Podpisane porozumienie zakłada także wspólne działania na rzecz dokumentowania i archiwizacji wydarzeń oraz zjawisk kultury, promocję dziedzictwa Małopolski, a także współpracę przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację kolejnych inicjatyw kulturalnych.

Porozumienie to jest ważnym krokiem w kierunku zacieśnienia współpracy między instytucjami kultury województwa małopolskiego.