chruślicka.art

14 kwietnia - 21 maja 2023

Galeria Sztuki SOKÓŁ

--Wernisaż:

14 kwietnia 2023 , godz. 18:00

Galeria Sztuki SOKÓŁ zaprasza do obejrzenia wystawy Wykładowców Katedry Edukacji Artystycznej i Sztuk Wizualnych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.
Wystawa prac wykładowców kierunków artystyczno-projektowych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu pt. chruślicka.art jest wydarzeniem upamiętniającym jubileusz 25-lecia istnienia nowosądeckiej Uczelni.

25 lat temu powstała Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (wcześniej – Państwowa Wyższa Szkoła Zawadowa w Nowym Sączu), a jubileusz Uczelni zbiega się także z ponad 15-letnim kształceniem artystycznym, które jest w ofercie ANS i na stałe weszło w pejzaż edukacyjny regionu.

Kształcenie artystyczne w ANS zapoczątkowane zostało kierunkiem Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (ostatnio: sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią). Przez kilkanaście lat kierunek ukończyło liczne grono absolwentów, których aktywna obecność widoczna jest w wielu instytucjach kultury i sztuki oraz edukacji. Regularne wspólne wystawy wykładowców i studentów, projekty, w których uczestniczą także absolwenci pokazują więzi artystyczne z Uczelnią, kontynuowane również po zakończeniu studiów w ANS.

Wychodząc naprzeciw dynamicznym zmianom w obrębie sztuk wizualnych oraz potrzebom rynkowym, w ostatnich latach zaproponowane zostało bardzo nowoczesne kształcenie z obszaru artystyczno-projektowego. W roku 2021/2022 uruchomione zostały po raz pierwszy studia drugiego stopnia – Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów, a w roku 2022/ 2023 studia pierwszego stopnia – Graphic design i technologie wizualne.

Studia gwarantują zdobycie atrakcyjnych zawodów artystyczno-projektowych ux-designera i graphic designera, poszukiwanych na współczesnych rynkach pracy. Ukończenie studiów zapewnia gruntowną znajomość warsztatu artystyczno-projektowego w obrębie technologii wizualnych, mediów cyfrowych używanych we współczesnym projektowaniu artystycznym, w oparciu o nowe technologie cyfrowe. Studia mają w ofercie zajęcia prowadzone w języku angielskim (zajęcia do wyboru), gdyż współczesny artysta-projektant może pracować także w międzynarodowych zespołach projektowych, na przykład jako praca online.

Wystawa chruślicka.art w Galerii BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu jest prezentacją fragmentu twórczości artystów-pedagogów pracujących w Katedrze Edukacji Artystycznej i Sztuk Wizualnych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki. Działalność różnorodnych osobowości twórczych, realizujących się w obszarze artystyczno-naukowym, pokazuje jak bogaty jest świat sztuk wizualnych. Wykładowcy Katedry od lat przekazują swoim studentom nie tylko tajniki zagadnień artystyczno-projektowych, bardzo dobrze przygotowując ich do samodzielnej pracy w wielu obszarach współczesnego rynku pracy, ale także przekazują pasję, jako jeden z ważniejszych czynników w obszarze sztuki.

Katedrę tworzą:
  • dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. ANS
  • prof. dr hab. Krzysztof Tomalski
  • prof. dr hab. Andrzej Szarek
  • dr hab. Karol Gąsienica-Szostak, prof. ANS
  • dr hab. Michał Jandura, prof. ANS
  • mgr Mariusz Obrzut
  • mgr Agata Rolka

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych istnieje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu od 2007 roku, oferując kształcenie w ramach zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią. Dodatkowo jako unikatowe połączenie, studenci mają możliwość zdobycia kwalifikacji pedagogicznych, potrzebnych na zróżnicowanym rynku pracy.

Studenci kierunku zdobywają prestiżowe stypendia Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia i dodatkową działalność m.in. poprzez uczestnictwo w kołach naukowych oraz licznych międzynarodowych projektach artystyczno-naukowych. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra kierunku, tworząc życzliwą, twórczą atmosferę studiów pozwalającą na zindywidualizowany rozwój studenta.

Od roku akademickiego 2021/2022 oferta poszerzona została o studia drugiego stopnia: Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów.

dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. ANS

współorganizator