30. PREZENTACJE NOWOTARSKIE

24 września - 24 listopada 2021

Galeria BWA JATKI

--Wernisaż:

1 października 2021 , godz. 16:00

Interdyscyplinarna wystawa organizowana z okazji 30. urodzin Galerii Sztuki BWA JATKI.

Do zaprezentowania swoich prac zostali zaproszeni artyści związani z Nowym Targiem, posługujący się różnymi technikami, wywodzący się z różnych pokoleń. 

Artyści biorący udział w wystawie:

Batkiewicz Michał
Beleć-Kuskowska Marianna
Borecka Lucyna
Borowicz Joanna
Chodorowicz Piotr
Cukier Stanisław
Czubernat Wacław
Deskur-Kalinowska Ewa
Dudzińska-Kraskiewicz Małgorzata
Dudzińska Zofia
Dziubas Anna
Frysztak Piotr
Hajnos Jacek
Kabat Krzysztof
Kossowski Marek
Kozaczko Adam
Kudaciak Krzysztof
Kuliś Krzysztof
Kuskowski Stanisław
Mrożek Maria Zofia
Nałęcz-Kęszycka Elżbieta
Olbrychtowicz Teresa
Olchawa Krystyna
Olchawa Paweł
Ozorowski Marcin
Pustówka Leszek
Rey Aleksandra
Rokicka Agnieszka
Rosińska-Podleśny Lidia
Słowakiewicz Janusz
Smoleń Sławosz
Stach Stanisław
Szelpuk Grzegorz
Timofiejczyk Piotr
Tohl Zdzisław
Tyburski Jerzy
Voit Emilia
Zydroń Teresa