Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

XI Ogólnopolski Rodzinny Konkurs Plastyczny CZAS NA BAJKĘ

Sztuka Konkurs

1 września 2021

online

XI Ogólnopolski Rodzinny Konkurs Plastyczny odbywa się w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka obchodzonego 1 czerwca. Pomysłodawcą wydarzenia jest Stanisław Szarek – plastyk, pedagog, Kawaler Orderu Uśmiechu.
Konkurs adresowany jest do dzieci, które wraz z członkami rodzin (rodzeństwem, rodzicami lub dziadkami) wykonają pracę plastyczną o tematyce „scena z bajki” znanej z literatury lub wymyślonej przez uczestników. Poprzez scenę rozumiemy plastyczne przedstawienie postaci z bajki wraz z tłem/otoczeniem. Cała powierzchnia pracy powinna być wypełniona treścią. Praca może zostać wykonana dowolną techniką, np.: kredki, farby, pisaki, brokat, kolorowa kreda, wydzieranka z kolorowego papieru, itp. i może powstać na dowolnym podłożu, np.: papierze, bristolu, kartonie, kartonie kolorowym, tekturze. Minimalny format pracy to A3 (420x297 mm, pion lub poziom). Każdy z uczestników (rodzina) może złożyć maksymalnie jedną pracę.
plakat promujący wydarzenie
Celem konkursu jest:
  • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci poprzez prace plastyczne,
  • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
  • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,
  • propagowanie idei głośnego czytania dzieciom,
  • przybliżenie i zainteresowanie dzieci literaturą,
  • rozbudzenie kreatywności i wiary we własne możliwości,
  • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do 1 września 2021 roku:
  • wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na adres mailowy CzasNaBajke@mcksokol.pl lub listownie na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz – z dopiskiem „CZAS NA BAJKĘ” (jednocześnie zgłaszający udostępnia dane kontaktowe w razie ewentualnej nagrody rzeczowej),
  • krótkiego filmiku dokumentującego dowolny etap powstania wspólnej rodzinnej pracy plastycznej na adres mailowy CzasNaBajke@mcksokol.pl; (maksymalna długość filmu to 3 minuty),
  • końcowej pracy plastycznej przedstawiającej scenę z bajki – wysyłka listownie na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz – z dopiskiem „CZAS NA BAJKĘ”. Liczy się data stempla pocztowego.

Oceny prac dokona Jury konkursowe pod przewodnictwem artysty Stanisława Szarka. Spośród uczestników zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca w dwóch kategoriach: A) Bajka znana z literatury, B) Bajka wymyślona. Wszystkie nadesłane prace zostaną nagrodzone dyplomem oraz drobnym upominkiem. Laureaci otrzymają nagrody w postaci zestawów plastycznych w walizce, książek i gier planszowych, zestawów niespodzianek oraz vouchery na rejsy statkiem "Jaskółka" po Jeziorze Rożnowskim od Ośrodka Wypoczynkowego BARBARA w Gródku nad Dunajcem.

Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z protokołem oraz prace laureatów opublikowane zostaną 10 września br. na stronach internetowych Organizatorów Konkursu. Wyróżnione przez Jury prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawach m.in. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu i Centrum Sztuki Mościcie w Tarnowie oraz w publikacjach promocyjnych Organizatorów. Wystawom towarzyszyć będzie akcja czytania bajek i książek dla dzieci.

Patronat honorowy

Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

Organizatorzy

Organizatorami tegorocznej edycji są: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, Centrum Sztuki Mościcie w Tarnowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich ORION w Nowym Sączu.

Patroni medialni

Kalendarium wydarzeń

popiersie Ady Sari na różowym tle
Muzyka Konkurs

XIX Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

29 sierpnia - 4 września 2021

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Kino Prelekcja Seans filmowy

Uniwersytet Filmu i Sztuki UFIŚ

1 - 28 września 2021

Kino SOKÓŁ