Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

DRUGA STRONA LUSTER - warsztaty teatralne

Teatr Warsztat

26 listopada 2022, godz. 10:00 - 14:00

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku

Wstęp: Wstęp bezpłatny // brak miejsc
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie serdecznie zaprasza instruktorów teatralnych, nauczycieli prowadzących teatry szkolne oraz dorosłych aktorów - amatorów do udziału w warsztatach DRUGA STRONA LUSTER.
Komunikacja sceniczna – kody werbalne i pozawerbalne w procesie konstruowania postaci scenicznej to tematyka teatralnych zajęć warsztatowych, które odbędą się 26 listopada br. (sobota) w godz. 10:00-14:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku, pl. Targowy 10.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego w związku z czym - udział w zajęciach jest bezpłatny!

BRAK MIEJSC

DOFINANSOWANIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa programu: Edukacja kulturalna
Nazwa zadania: 37. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK
Wartość dofinansowania: 54 000 zł, całkowita wartość zadania: 101 250 zł

Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK organizowany jest nieprzerwanie od 1986 roku. Celem wydarzenia jest promocja aktywności artystycznej najmłodszego pokolenia Małopolan poprzez umożliwienie prezentacji działającym w województwie zespołom oraz ich twórcze animowanie dzięki dodatkowym całorocznym działaniom animacyjno-warsztatowym.

Kalendarium wydarzeń

Sztuka Spotkanie / dyskusja

Wrzątek: O FORMIE

25 listopada 2022, godz. 19:15

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Folklor Literatura Muzyka Sztuka Koncert Wystawa

TRADYCJA PRZEZ POKOLENIA – NA ZIEMI GRYBOWSKIEJ

26 listopada 2022, godz. 16:00

sala im. Lipińskiego, MCK SOKÓŁ