Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

29. Święto Dzieci Gór

Folklor Taniec Festiwal Koncert Warsztat

24 - 30 lipca 2022

Nowy Sącz

Bilety: 0 - 15 zł
Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR jest miejscem spotkania dzieci z różnych kręgów kulturowych i religijnych, gdzie - podczas wspólnej zabawy - zapoznają się one z bogactwem i różnorodnością tradycji różnych krajów i regionów, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do wiary, kultury, obyczajów i zachowań swoich rówieśników.
Uczestnikami ŚWIĘTA DZIECI GÓR są polskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne reprezentujące różne grupy etniczne regionów podkarpackich oraz regiony górskie wszystkich kontynentów. W sumie w imprezie uczestniczy ok. 500 dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

Przez siedem festiwalowych dni dzieci razem mieszkają, koncertują, jeżdżą na wycieczki, palą ogniska i spędzają jeden dzień w domach swoich polskich partnerów. Na koncert finałowy przygotowują wspólny program, w którym z elementów kultur i obyczajów poszczególnych narodów powstaje nowa jakość. Taki sposób realizacji festiwalu pozwala dzieciom odnaleźć własny język komunikacji, dzięki któremu znikają obawy przed „Innością”, a naturalna każdemu człowiekowi nieufność do wszystkiego co obce i niezrozumiałe zamienia się w akceptację „inności” i w konsekwencji w przyjaźń rozwijającą się w późniejszych kontaktach.

Festiwal jest realizowany od 1992 roku. W swoich założeniach nawiązuje on do przesłanek programowych ŚWIĘTA GÓR - przedwojennej imprezy zainicjowanej przez Związek Ziem Górskich, której głównym celem była ochrona dziedzictwa kulturowego - pielęgnowanie, kultywowanie i prezentowanie tradycji ludowej kultury i sztuki mieszkańców terenów podkarpackich. Obecnie, poprzez oryginalne założenia programowe, wyróżniające festiwal nowosądecki spośród innych imprez dziecięcych o podobnym charakterze, stał się on wydarzeniem, którego znaczenie wykracza daleko poza samą ochronę i prezentację ludowej kultury.

Podczas Festiwalu organizowane są Ogólnopolskie Warsztaty Instruktorskie dla instruktorów zespołów regionalnych oraz liczne działania towarzyszące skierowane do publiczności: wystawy, konkursy, tematyczne warsztaty plastyczne.

Zapraszamy do odwiedzenia festiwalowej strony www.swietodziecigor.pl >>

Program

Pełen program Festiwalu dostępny jest już na stronie: swietodziecigor.pl

Patronat Honorowy

prof. Piotr Gliński
wiceprezes Rady Ministrów
minister kultury i dziedzictwa narodowego

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

Ludomir Handzel
Prezydent Miasta Nowego Sącza

Organizatorzy

Współorganizator

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Partnerzy

Sponsorzy główni

Patronat medialny

Kalendarium wydarzeń

pędzel na kartce papieru
Sztuka Plener

PLENER MALARSKI

20 - 22 lipca 2022

Galeria BWA SOKÓŁ

cykl: LATO ART
kostki plasteliny położone na obrazku namalowanym farbami
Sztuka Plener

PLENER ARTYSTYCZNY

26 - 29 lipca 2022

Galeria BWA SOKÓŁ

cykl: LATO ART