Uroczysta inauguracja 5. Studium Folklorystycznego

W piątek (15 września 2017) 35 słuchaczy zainaugurowało zajęcia dwuletniego 5. Studium Folklorystycznego, które działa przy Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. Studium Folklorystyczne to efekt prawie czterdziestoletnich doświadczeń MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu w kształceniu instruktorów zespołów folklorystycznych i kontynuacja czterech poprzednich edycji kursów kwalifikacyjnych, realizowanych w latach: 1985– 1988, 1989–1992, 2011–2013, 2014–2016, które łącznie ukończyły 133 osoby.

Kilka miesięcy trwała rekrutacja. Egzaminy kwalifikacyjne zostały zorganizowane 2 i 12 września br. Komisji przewodniczyła wicedyrektor Małgorzata Kalarus, a zasiadali w niej: Maria Brylak-Załuska (etnograf), Wiesława Hazuka (choreograf), Jadwiga Adamczyk (muzyk), Marek Harbaczewski (choreograf) i Marta Smólczyńska (sekretarz). To gremium sprawdziło orientację kandydatów w dziedzinie kultury ludowej, ich umiejętności rytmiczno-taneczne oraz predyspozycję i motywację do prowadzenia zespołu regionalnego.

Podczas inauguracyjnego spotkania dyrektorzy MCK SOKÓŁ Antoni Malczak i Małgorzata Kalarus wręczyli studentom listy nominacyjne, przekazali programy nauczania, rozkłady zajęć i upominki. Przed nimi dwa lata edukacji, prowadzonej w systemie zaocznym. Kierownikiem 5. Studium Folklorystycznego jest Marta Smólczyńska – specjalistka ds. upowszechniania kultury ludowej, która podkreśla, że sesje odbywać się będą średnio dwa razy w miesiącu, w weekendy.

- Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się państwo na przystąpienie do nauki – powiedział Antoni Malczak. - Być może jeszcze nie zdajecie sobie sprawy ze skutków tej decyzji. Nie zamierzam was straszyć, ale też muszę uczciwie wam powiedzieć, że ta decyzja będzie skutkowała przez najbliższe dwa lata, a może nawet przez całe życie. Bo pewnie niektórzy z was będą się realizować jako zawodowi instruktorzy zespołów folklorystycznych. A dla części z was będzie to wspaniałe hobby. Tak czy inaczej studium będzie was bardzo absorbowało. Chciałbym podkreślić, że niezwykle ważna jest obecność na zajęciach, bo znaczna część programu to ćwiczenia praktyczne, których nie da się nadrobić, czytając rozdział książki. Nieobecność powoduje, że traci się coś bezpowrotnie. Program studium łączy dosyć obszerną teorię z różnych dziedzin kultury ludowej z zajęciami praktycznymi. Ważnym elementem edukacji są obozy etnograficzne i badania terenowe. Program waszego zespołu, który będziecie prowadzić, powinien być oparty na tym, co jest w waszym terenie. Jesteście osobami twórczymi, ale wy macie realizować w zespołach to, co nasi pradziadowie i ojcowie tworzyli, a mniej ma być w tym waszej twórczości. Macie to pokazać w sposób artystyczny, ale tak, żeby pokazać dziedzictwo, które nam przekazali przodkowie. Dlatego praca w terenie jest niezwykle ważna. Witam was wszystkich serdecznie i życzę powodzenia.

Wykład inauguracyjny na temat kultury ludowej we współczesnym świecie wygłosił prof. dr hab. Józef Kąś, znany dialektolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Listy z życzeniami powodzenia przesłali: przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska, wicemarszałek Stanisław Sorys oraz dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Nrodowego Krzysztof Markiel.

„Samych sukcesów w nauce w tanecznym rytmie” życzył wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech. Uroczystość, którą prowadziła Małgorzata Broda, dyrektor Instytutu Europa Karpat, uświetniły kapele zespołów: Spod Kicek z Mordarki i Jurkowian z Jurkowa oraz drużba weselny Józef Tokarczyk. Wzięli w niej udział wykładowcy, a także absolwenci poprzednich edycji, w tym tej pierwszej z lat 80. ubiegłego wieku: Zofia Skwarło i Andrzej Dziedzina oraz Michalina Wojtas, która była wtedy kierownikiem i współtwórcą programu studium i tę funkcję piastowała społeczne. Wówczas szefem programowym był prof. Roman Reinfuss. Michalina Wojtas niedawno została laureatką Nagrody im. Romana Reinfussa. Wiele osób pospieszyło z gratulacjami.

Dodajmy na koniec, że studenci V Studium Folklorystycznego wywodzą się z 9 powiatów Małopolski, jedna osoba przyjechała z Podkarpacia a jedna - ze Śląska.