Strój ludowy Górali Śląskich

Zajęcia prowadziła pani Małgorzata Kiereś.